Follow
Nihat Alayoglu
Nihat Alayoglu
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Bölümü
Verified email at medipol.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
N Alayoğlu
Müsiad Yayınları, İstanbul, 2003
265*2003
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem: Yetenek Yönetimi
N Alayoğlu
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 68-97, 2010
1382010
Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İnsan Kaynakları ve Rekabet Stratejileri Uyumunun Önemi
N Alayoğlu
Sosyal Bilimler Dergisi, 27-49, 2010
732010
Using or Not Using Business Intelligence and Big Data for Strategic Management: An Empirical Study Based on Interviews with Executives in Various Sectors
G Silahtaroğlu, N Alayoglu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 208-215, 2016
532016
The Impact of Perception of Performance Appraisal and Distributive Justice Fairness on Employees' Ethical Decision Making in Paternalist Organizational Culture
A Goksoy, N Alayoglu
Performance Improvement Quarterly 26 (1), 57-79, 2013
402013
Örgüt Kültürünün Çalışan Motivasyonuna Etkileri: Belediyecilik Sektöründe Bir Uygulama
N Alayoğlu, EA Doğan
https://www.ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/921/WPS%20NO%2005%202015-08.pdf, 2015
30*2015
A Conceptual Model Proposal for Determinants, Form, Functions and Structure Choice in Strategic Alliances
N Genç, N Alayoğlu, NÖ İyigün
Procedia - Social and Behavioral Sciences 58, 1594–1600, 2012
242012
Gender Differences in Work Experiences and Work Outcomes Among Turkish Managers and Professionals
RJ Burke, M Koyuncu, P Singh, N Alayoglu, K Koyuncu
Gender in Management: An International Journal, 2012
242012
Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması/Perceptions of College Students and Attitudes of …
N Alayoğlu, AO Öztürk, M Babacan
İş Ahlakı Dergisi 5 (9), 7-35, 2012
23*2012
Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi
N Alayoğlu
Amme İdaresi Dergisi 45 (2), 103-131, 2012
22*2012
Gauging the Ethicality of Students in Turkish Institutions of Higher Education
RI Beekun, N Alayoğlu, AO Öztürk, M Babacan, JW Westerman
Journal of business ethics 142 (1), 185-197, 2017
202017
Mentoring Relationships Among Managerial and Professional Women in Turkey: Potential Benefits?
M Koyuncu, R Burke, N Alayoglu, J Wolpin
Cross Cultural Management: An International Journal 21 (1), 2-22, 2014
182014
Health Services Management in Turkey: Failure or Success?
A Bener, N Alayoglu, F Çatan, P Torun, ES Yilmaz
International journal of preventive medicine 10, 2019
112019
Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile Çalışanların İşyerindeki Politik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma /A Study on the Correlation of …
M Erdem, N Alayoglu
International Journal of Research in Business and Social Science 5 (2), 83, 2016
112016
Aile Bireylerinin Ücretlendirilmesinde Âdil Bir Sistem Kurulmasının Aile İşletmelerinin Başarısındaki Rolü ve Önemi
N Alayoğlu
2. Aile İşletmeleri Kongresi, 522-533, 2006
102006
Aile İşletmelerinin Stratejik Yönetimi ve İşletme Felsefelerine Göre Stratejik Yaklaşım Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
N Alayoğlu
2. Aile İşletmeleri Kongresi, 534-544, 2006
102006
Rol Belirsizliği ve Çatışmasının İş’te Kendini Yetiştirme Üzerindeki Etkileri
Ö Bolat, N Alayoğlu, ÖE Koçak
Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 347-370, 2018
9*2018
The Importance of Trust for Partnership and Collaboration in Volatile Economic Conditions
N Gur, N Alayoğlu
Global Business Strategies in Crisis, 139-150, 2017
92017
Global Business Strategies in Crisis: Strategic Thinking and Development
Ü Hacioğlu, H Dinçer, N Alayoğlu
Springer, 2016
92016
Günümüz Örgütleri İçin Yetenek Yönetimi Modeli Önerisi: Devşirme Sistemi
O Bayraktar, N Alayoğlu
Amme İdaresi Dergisi 51 (3), 89-119, 2018
8*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20