Takip et
ORHAN BATMAN
ORHAN BATMAN
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Profesörü
subu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Otel işletmelerinin yönetimi
O Batman
Değişim Yayınları, 1999
303*1999
Alternatif turizm çeşitlerinin Konya turizmine etkisi üzerine bir araştırma
Y Ulusan, O Batman
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 243-260, 2010
1432010
Yöresel yemeklerin, kırsal turizm işletmeleri mönülerinde kullanım düzeyleri: Gelveri örneği
A Hatipoğlu, B Zengin, O Batman, S Şengül
International Journal of Social and Economic Sciences 3 (1), 06-11, 2013
1322013
Helal konseptli otel işletmelerinin yüksek ve düşük sezonda algılanan hizmet kalitesinin müşteri sadakati ve müşteri değeri üzerine etkisi
Ö Arpacı, O Batman
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 12 (3), 2015
1092015
Türkiye’deki profesyonel turist rehberlerinin mesleki sorunlarına yönelik bir araştırma
O Batman
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 117-134, 2003
1092003
Helâl turizmin kavramsal çerçevesi ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine bir değerlendirme
E Boğan, O Batman, M Sarıışık
3rd International Congress of Tourism & Management Researches 1, 13, 2016
1002016
Turizm rehberliği
O Batman, R Yıldırgan, N Demirtaş
Değişim Yayınları, 2001
982001
Karamanın mağara turizmi potansiyeli ve turizm açısından kullanılabilirliği
Ö Arpacı, B Zengin, O Batman
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2012
942012
The knowledge and practice of food safety and hygiene of cookery students in Turkey
I Giritlioglu, O Batman, N Tetik
Food Control 22 (6), 838-842, 2011
892011
Helal Konseptli Otel İşletmelerine Yönelik Yapılan Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma.
Ö ARPACI, K Uğurlu, O Batman
Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences …, 2015
782015
Kültür turizmi
O Batman, SÇ Oğuz
Turistik ürün çeşitlendirmesi 189208, 2008
78*2008
Osmanlı Saray Mutfağı’na ait gastronomik unsurların günümüz Türk mutfağı ile kıyaslanması
A Hatipoğlu, O Batman
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (2), 2014
732014
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği.
Ş Ulama, O Batman, H Ulama
Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences …, 2015
652015
Otel İşletmeleri
O Batman, H Soybalı
Baskı. İçinde: Turizm İşletmeleri (Edit: Şehnaz Demirkol ve Burhanettin …, 2009
64*2009
Exploring the predictors of prospective employees' job pursuit intention in Muslim-friendly hotels
E Boğan, BB Dedeoğlu, O Batman, R Yıldırgan
Tourism Management Perspectives 34, 100663, 2020
512020
Destinasyon Pazarlamasında Mutfak Kültürünün Rolü: Sakarya Örneği
Z Baran, O Batman
14.Ulusal Turizm Kongresi, 05-08, 2013
49*2013
COVID-19 SALGINIYLA OLUŞAN KRİZLERİN TURİZM FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TURİZM AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
VO Kiper, Ö Saraç, O Çolak, O Batman
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (43), 527-551, 2020
482020
Sorularla helâl turizm / Helâl turizm nedir veya ne değildir?
O BATMAN
1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 07-09 Nisan 2017. Alanya, Türkiye., 30, 2017
392017
New tourism trends in the world and their adaptations to Turkey
C TANRISEVER, H PAMUKÇU, O BATMAN
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2016
362016
Turizm işletmeleri
R Altunışık, O Batman, M Halis, B Zengin, Ş Demirkol, H Sobalı, M Sarıışık, ...
İstanbul: Değişim Yayınları, 2004
322004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20