Takip et
Handan ÖZÇELİK BOZKURT
Handan ÖZÇELİK BOZKURT
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
H Kendir, E Arslan, H Özçelik Bozkurt
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 1029-1046, 2018
242018
Tokat İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi
H Özçelik Bozkurt
Yönetim Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 2 (3), 49-55, 2018
182018
Çalışanlarda Öznel İyi Olma Halinin Algılanan İstihdam Edilebilirlik ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
H Özçelik Bozkurt, AG Özkoç
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (1), 265-285, 2019
152019
Psychological capital as a moderator in the relationship between job insecurity, job stress, and hotel employees' turnover intention during the Russia-Ukraine war
GS Ergun, HÖ Bozkurt, E Arslan, H Kendir, Ö Yayla
International Journal of Hospitality Management, 2023
142023
OTEL İŞLETMELERİNDE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN YORDAYICISI OLARAK İŞ GÜVENCESİ ALGISI: İŞE GÖMÜLMÜŞLÜĞÜN ARACI ROLÜ
HÖ BOZKURT, Z DEMİREL
Business & Management Studies: An International Journal 7 (4), 1383-1404, 2019
112019
The moderator role of environmental interpretations in the relationship between planned behavior level and environmental awareness perception of hotel employees
Ö Yayla, HÖ Bozkurt, E Arslan, H Kendir
Journal of Tourism and Services 12 (23), 150-168, 2021
62021
İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi
H Özçelik Bozkurt, AT Bayram
Busıness And Economıcs Research Journal 11 (3), 891-905, 2020
5*2020
Turizm Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişki
H Özçelik Bozkurt
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3), 2685-2698., 2020
5*2020
Investigation of Tokat Bez Sucuk, a Geographically Indicated Local Food, within the Scope of Sustainable Gastronomy
E Arslan, H Kendir, H Akmeşe, HÖ Bozkurt, K Akyollu, CT Hiçyakmazer
Sustainability 15 (17), 12889, 2023
42023
Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaretçilerin Yöresel Yiyecek Tercihleri: Tokat İli Örneği
E Arslan, H Kendir, H Özçelik Bozkurt
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5, 261-275, 2021
4*2021
The Effect of Financial Stress and Affective Job Insecurity on Hotel Employees’ Life Satisfaction: A Research Conducted During the Covid-19 Pandemic
H Özçelik Bozkurt, O Sezen Doğancılı
İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2), 1242-1254, 2021
42021
Job security as the predictor of turnover intention in hotel businesses: mediating role of job embeddedness
HÖ BOZKURT, Z DEMİREL
Business & Management Studies: An International Journal 7 (4), 1383, 2019
42019
GASTRONOMİK LEZZETLERE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ TURİST DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: SİNOP MANTISI ÖRNEĞİ
HÖ Bozkurt
Review of Tourism Administration Journal 4 (1), 1-11, 2023
32023
KONAKLAMA İŞLETMESİ MUTFAK PERSONELİNİN MOLEKÜLER GASTRONOMİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
D Şanlı, H Özçelik Bozkurt, AT Bayram
Journal of Recreation and Tourism Research 5 (3), 36-44, 2018
32018
Examining the Accommodation Experience in Historical Buildings with Content Analysis: Amasya Mansions Example
H KENDİR, E ARSLAN, HÖ BOZKURT
Journal of New Tourism Trends 4 (2), 28-40, 2023
22023
An offal meal in Turkish culinary culture: Gaziantep mumbar dolması and related consumer opinions
HÖ BOZKURT
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 11 (3), 1827-1843, 2023
22023
TÜRK MUTFAĞI SAKATAT YEMEKLERİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
HÖ BOZKURT
GASTRONOMİ ARAŞTIRMALARI, 110, 2021
12021
The Relationship Among Undergraduate Tourism Students’ Attitudes Towards English, Internship Experiences and Their Intention to Make A Career in Tourism
H Özçelik Bozkurt, D Çölkesen Alkış
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (2), 1148-1160, 2020
12020
Women in the Gastronomy Arena: Gender-Based Experiences Encountered
HÖ Bozkurt, E Arslan, H Kendir, Ö Keskin
Food Bulletin 2 (2), 29-36, 2023
2023
The Relationship Between Job Stress and Presenteeism in Five-Star Hotel Employees: An Example from Istanbul Province
E Arslan, H Kendir, HÖ Bozkurt
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (4), 2795-2806, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20