Arzu Al
Arzu Al
Associate Professor of International Relations, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Uluslararası politik ekonomi açısından dördüncü sanayi-endüstri devrimi’nin etkileri ve Türkiye
M Özkan, A Al, S Yavuz
Siyasal Bilimler Dergisi 1 (1 (Online first)), 1-30, 2018
252018
Politika-Ekonomi Kesişmesi: Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası Politik Ekonomi
A Al
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları/Istanbul Gelisim University Press, 2015
25*2015
Adli Muhasebe ve Karar Alma Arasındaki İlişkilerin Finansal Kararlar Açısından Değerlendirilmesi
A Al
Mali Çözüm Dergisi 125, 95-124, 2014
122014
Küresel Ekonomik Yönetişimin Geleceği: Avro Krizi-AB–IMF Etkileşimi
A Al
Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler 70, 447-458, 2016
42016
Türk dış politikası: 1918-1980
A Al
Kaknüs, 2014
42014
Uluslararası Politik Ekonomi: Bitmeyen Kırım Sorunu.
A AL, F AYPEK AYVACI
Security Strategies Journal 13 (26), 2017
22017
Economic regionalization and Black Sea in a comparative perspective
A Al, H Mehmetcik
Siyasal Bilimler Dergisi 5 (Özel Sayı Nisan 2017), 33-45, 2017
12017
Finansal krizin işletmelerde muhasebe sistemi üzerine etkileri
A Al
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
Gelişmişlik Endeksleri Işığında Hindistan'ın Uluslararası Politik Ekonomideki Yeri
A Al, BÖ Akman
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 86-105, 0
1
Ticaret Savaşları Bağlamında Çin-ABD İlişkileri: Düzenin Sonu
AL Arzu, H KAYA
2019
Küreselleşen Dünyada Yeni Toplumsal Hareketler
M Balcı, A Al, U Gül
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Hindistan’ın Gelişmişlik Endeksleri Perspektifinden Uluslararası Politik Ekonomi Analizi
M Balcı, A Al
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Yeni Küresel Yönetişimde Esnek Diplomasinin Rolü: G20 Örneği
AL Arzu, B KILIÇ
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 2017
2017
Enformal Yönetişimin Yükselişi: Zirve Diplomasisi ve Yeni Ekonomik Düzen
A Al, B Kılıç
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
Political Economy Analysis of the Balkans: Struggles for Hegemony
AL Arzu, B BALCI
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
V. INTERNATIONAL BLUE BLACK SEA CONGRESS
A YALÇINKAYA, AL Arzu, H Mehmetcik
2017
V. INTERNATIONAL BLUE BLACK SEA CONGRESS PROCEEDING
A Yalçınkaya, A Al, H Mehmetcik
2017
Karadeniz’in Uluslararası Politik Ekonomisi: Rusya ve Ukrayna İlişkilerinin Yeniden Analizi
A Al, B Özdil
Siyasal Bilimler Dergisi 5 (2), 151-167, 2017
2017
EKONOMİK KAR KAYBI VE BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FİRMALARIN FİNANSAL YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİ.
M ÖZKAN, AL Arzu
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 24 (124), 2014
2014
1958-1979 yılları arasında Irak’ta yapılan Hükümet Darbeleri’nin Türkiye’deki yankıları
A Al
Marmara Üniversitesi, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20