Mustafa Erkan
Title
Cited by
Cited by
Year
International energy investment law: Stability through contractual clauses
M Erkan
Kluwer Law International BV, 2010
302010
MÖHUK Madde 31 Bağlamında Türk Hukukunda Doğrudan Uygulanan Kurallara Bakış
M ERKAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15 (2), 81-121, 2011
132011
Ülke derecelendirmesinin ekonomik kamu düzeni üzerindeki etkisi
M Erkan, MY DEMİRCİOĞLU
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (1), 107-132, 2010
132010
Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları
M Erkan
Yetkin Yayıları, 2013
112013
Türkiye’ye Verilen Derecelendirme Notlarının Doğrudan Yabancı Yatırım Girişine Etkisinin Yıllar İtibariyle İncelenmesi
M Erkan, MY Demircioğlu
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (1), 209-239, 2011
92011
Tahkim Şartının Ayrılabilirliği Prensibinin Asıl Sözleşmenin Yokluğu Durumunda Değerlendirilmesi
M Erkan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17 (2), 535-562, 2013
72013
Bir Tabu: Taşınmazın Aynına İlişkin Davalarda Münhasır Yetki
M Erkan
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20 (1), 11-51, 2012
52012
International energy investment law
M Erkan
Stability through contractual clauses. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer …, 2011
52011
How Do Host States Respond to Investment Treaty Law?: Some Empirical Observations
M Sattorova, M Erkan, O Ohiocheoya
New Voices and New Perspectives in International Economic Law, European …, 2020
22020
DEMİRCİOĞLU Mustafa Yaşar,“
E Mustafa
Ülke Derecelendirmesinin Ekonomik Kamu Düzeni Üzerindeki Etkisi”,(İnönü …, 0
2
Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi
M Erkan
2020
Türk Vatandaşlığı Kanununda 7039 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin İncelenmesi
M Erkan
Public and Private International Law Bulletin 39 (2), 329-356, 2019
2019
Türk vatandaşlığının Sonradan Kazanılmasında Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Kavramlarının İncelenmesi
M Erkan
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta …, 2019
2019
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 72/5. MADDESİNİN KANUNİLİK İLKESİ VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
M Erkan
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (175-176), 329-356, 2019
2019
Uluslararasi Koruma Başvuru Sahi̇pleri̇, Uluslararasi Koruma Ve Geçi̇ci̇ Koruma Statüsü Sahi̇pleri̇ni̇n İş Pi̇yasasina Eri̇şi̇mi̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇
M Erkan
Uludag Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 37 (2), 221-247, 2018
2018
Codes on Turkish Private International Law (Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı)
M Erkan, S Özel, HS Pürselim
2018
Contractual Issues in Private International Law (Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler)
M Erkan, S Özel
2018
Türk Milletlerarası Özel Hukuk Sisteminde Yabancı Hukukun Tatbiki: Olan vs. Olması Gereken
M Erkan
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel …, 2016
2016
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI
M Erkan, S Kayıkçı
İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi, 2015
2015
Work Permits of Foreigners in Turkey and China
M Erkan
Reopening The Silk Road in the Legal Dialogue between Turkey and China …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20