Sukru Degirmencay
Sukru Degirmencay
Atatürk Üniversitesinde Veteriner İç Hastalıklarında Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Canine distemper virus induces downregulation of GABAA,GABAB, and GAT1 expression in brain tissue of dogs
S Çomakli, S Özdemir, Ş Değirmençay
Archives of Virology, 1-11, 2020
22020
A clinical application of the “Brody Effect”
Y Ozkanlar, CD NishijimaY
Heart Research Open Journal 2 (3), 95-9, 2015
12015
Coenurus cerebralis in a bull in northeastern Turkey: clinical and pathological observations.
A Kİrbas, MS Aktas, S Degİrmencay, S Comaklİ, N Ulas, O Aydİn
International Journal of Veterinary Science 6 (3), 168-173, 2017
2017
Sığırlarda Metastatik Pnömoniler
Ş DEĞİRMENÇAY, MS AKTAŞ
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları-Özel Konular 3 (2 …, 2017
2017
Kafes Kuşlarında Vitamin Noksanlıkları
Y ÖZKANLAR, N ULAŞ, Ş DEĞİRMENÇAY
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları-Özel Konular 2 (3), 16-22, 2016
2016
Acute deltamethrin intoxication in a cat
Ş Değirmençay
Journal of Istanbul Veterinary Sciences, 49-49, 0
Neuromuscular involvement due to hypothyroidism in a Pekingese Mix Breed Dog
A KIRBAŞ, Ş DEĞİRMENÇAY, MS AKTAŞ, M İLGÜN
Journal of Istanbul Veterinary Sciences, 56-56, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7