Follow
Orhan Akova
Orhan Akova
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yerel halkın turizmin etkilerini algılamalarına ve tutumlarına yönelik bir araştırma
O Akova
Akademik İncelemeler Dergisi 1 (2), 77-109, 2006
2292006
The relationship between turnover intention and demographic factors in hotel businesses: A study at five star hotels in Istanbul
BD Emiroğlu, O Akova, H Tanrıverdi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 385-397, 2015
2252015
How to manage yacht tourism in Turkey: A swot analysis and related strategies
M Sariisik, O Turkay, O Akova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1014-1025, 2011
1832011
Otel işletmelerinde stres yönetimi: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
O Akova, K Işık
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17-44, 2008
1062008
MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Fİ DİNÇER, O AKOVA, AGF KAYA
elektronik mesleki gelişim ve araştırma dergisi, ejoir, 42-56, 2013
97*2013
Components Of Experiential Value: Case Of Hospitality Industry
G Çetin, O Akova, F Kaya
10th International Strategic Management Conference, 2014
702014
Türkiye’de organik ekoturizm çiftlikleri üzerine bir araştırma
S Ahmadova, O Akova
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (1), 14-29, 2016
622016
Otel yöneticilerinin etik politika ve yöntemlere yaklaşımları üzerine ampirik bir araştırma
M Sariişik, O Akova, M Çontu
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1), 22-34, 2006
582006
OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
O Akova, H Tanrıverdi, OC Kahraman
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 6 (12), 87-107, 2015
552015
The relation between demographic factors and the turnover intention in pre-opening hotel businesses
O Akova, G Cetin, İ Cifci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 377-384, 2015
542015
Örgütlerde Duygusal Emek
I Usta, O Akova
Örgütsel davranışta güncel konular, 33-52, 2015
48*2015
Seyahat acentalarında internetin rolü ve önemi üzerine bir araştırma
M SARIIŞIK, O Akova
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 128-148, 2006
402006
Bibliometric analysis of slow tourism
B Mavric, M Öğretmenoğlu, O Akova
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) 9 (1), 157-178, 2021
382021
İŞ STRESİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ  ARASINDAKI İLİŞKİ: İSTANBUL’DAKi 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
O Akova, BD Emiroglu, H Tanrıverdi
Journal of Management Marketing and Logistics 2 (4), 378-402, 2015
38*2015
Understanding the heritage experience: a content analysis of online reviews of World Heritage Sites in Istanbul
D Gursoy, O Akova, O Atsız
Journal of Tourism and Cultural Change 20 (3), 311-334, 2022
372022
Seyahat acentalarında işgören bulma ve işgören seçme yöntemlerine yönelik bir araştırma
O Akova, M SARIIŞIK, A Akbaba
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
362007
The mediating effects of green organizational citizenship on the relationship between green transformational leadership and green creativity: evidence from hotels
M Öğretmenoğlu, O Akova, S Göktepe
Journal of Hospitality and Tourism Insights 5 (4), 734-751, 2022
352022
A bibliometric analysis of length of stay studies in tourism
O Atsız, M Öğretmenoğlu, O Akova
European Journal of Tourism Research, 2022
322022
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Adalet
M Halis, A Orhan
Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, 457-484, 2008
312008
The effect of Organizational Commitment and Job Commitment to Intention to Leave of Employment: a Research in Hotel Management
M Yılldırım, A Acar, S Bayraktar Uysal, O Akova
International Journal of Business and Social Science 6 (11(1)), 128-137, 2015
292015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20