HÜSRE GİZEM AKALP
HÜSRE GİZEM AKALP
lecturer
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Factors influencing information security management in small-and medium-sized enterprises: A case study from Turkey
EY Yildirim, G Akalp, S Aytac, N Bayram
International Journal of Information Management 31 (4), 360-365, 2011
1352011
İşletmelerde güvenlik kültürünün oluşumunda yönetimin rolü ve önemi
ÖGG AKALP, ÖGDN YAMANKARADENİZ
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 3 (2), 2013
382013
İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Ücret Sistemine Genel Bir Bakış
G Akalp
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (1), 2003
232003
İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Ücret Sistemine Genel Bir Bakış
G Akalp
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (1), 2003
232003
Perceived safety culture and occupational risk factors among women in metal industries: A study in Turkey
G Akalp, S Aytac, N Yamankaradeniz, O Cankaya, A Gokce, U Tufekci
Procedia Manufacturing 3, 4956-4963, 2015
192015
Workplace violence and effects on turnover intention and job commitment: a pilot study among healthcare workers in Turkey
S Aytac, S Dursun, G Akalp
European scientific journal 12 (10), 458-465, 2016
172016
Sağlık işletmelerinde insan kaynağının kurumsal bilgi güvenliği kültürü gelişimi
A Marşap, G Akalp, E Yeniman
Bilişim Teknolojileri Dergisi 3 (1), 2010
142010
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Güvenlik Kültürü Oluşumu ve Bir Uygulama
G Akalp, S Aytaç
Ministry Of Labour And Social Securiyt, Çsgb 4, 2005
102005
İSG KÜLTÜRÜ OLUŞMASINDA METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RİSK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S AYTAÇ, AF ÖZOK, N YAMANKARADENİZ, G AKALP, O ÇANKAYA, ...
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5, 59-67, 2017
72017
METAL ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLER ARASINDA ALGILANAN RİSK FAKTÖRLERİ
S Aytaç, Ö Ahmet, N Yamankaradeniz, G Akalp, O Çankaya, A Gökçe, ...
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 141-148, 2015
42015
Pozitif ve negatif duygusallığın tasarım birimi çalışanları üzerindeki etkisi (Hazır giyim sektörü örneği)
Ö Kaya, AF Özok, F Özçalık, HG Akalp
SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3, 487-491, 2015
32015
Ergonomik Risklerin Bulanik Mantik Yöntemi Ile Modellenmesi Ve Bir Uygulama
G AKALP, AF ÖZOK
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5, 69-79, 2017
22017
The Prevalence of Low Back Pain among a Group of Turkish Nurses
G Akalp, S Aytac
International Journal of Science and Research 3 (12), 2457-2462, 2014
22014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ELLE TAŞIMA İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (TEKSTİL VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ)
Ö Kaya, G Akalp
Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi 19 (2), 79-90, 2017
12017
ÖĞREnCİlERİn İŞ SaĞlIĞI vE GÜvEnlİĞİ alGISI
Ö Kaya, G Akalp
Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi 21 (1), 95-110, 2019
2019
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTION OF STUDENTS.
Ö KAYA, G AKALP
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 21 (1), 2019
2019
METAL SANAYİİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN ERGONOMİK RİSK ALGISI: BİR ARAŞTIRMA
A Serpil, AF Özok, N Yamankaradeniz, A Gökçe, HG Akalp, O Çankaya, ...
Ergonomi 1 (1), 29-38, 2018
2018
The Attribution Theory Of As a Psycho-Social Approach to the Perception of Occupational Health and Safety: A Focus Group Study Among Women Workers in Metal Industry
S Aytac, MSG Akalp
European Journal of Multidisciplinary Studies 2 (5), 355-362, 2017
2017
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ELLE TAŞIMA İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (TEKSTİL VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ).
Ö KAYA, G AKAL
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 19 (2), 2017
2017
İş sağlığı ve güvenliği açısından elle taşıma işlerinin değerlendirilmesi (tekstil ve otomotiv sektörü örneği)
Ö Kaya, G Akalp
Şenol Baştürk, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20