Follow
Bahar Çelik
Bahar Çelik
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The analysis of the relationship among perceived electronic service quality, total service quality and total satisfaction in Banking sector
A Kayabaşı, B Çelik, A Büyükarslan
Journal of Human Sciences 10 (2), 304-325, 2013
342013
Mağaza Atmosferinin Hedonik Tüketim İle İlişkisi Sera Kütahya Alışveriş Merkezi’nde Bir Uygulama
B Çelik
Dumlupınar Üniversitesi. SBE. İşletme Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek …, 2013
122013
Envıronmentalıst Approach And Attıtudes Towards Green Advertısıng.
P AYTEKIN, B ÇELIK
International Journal of Business Management & Economic Research 8 (6), 2017
62017
Dumlupınar üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetini etkileyen faktörlerin istatistiksel analizi
H Çelikkol, E Uzgören, MM Çelikkol, H Gürdal, B Çelik
32017
COVID-19 Sürecinde Online Market Servislerine Yönelik Şikâyetler Üzerine Bir İçerik Analizi
H Güven, B Çelik, P Aytekin, Fİ KONYALIOĞLU
Alanya Akademik Bakış 6 (2), 2031-2050, 2022
22022
Sağlık Kurumlarında Güncel Pazarlama Araştırmaları
B ÇELİK, CTOR KADIOĞLU
Efe Akademi Yayınları, 2022
12022
Tüketici tercihlerinin yapay sinir ağları yöntemiyle tahmini: Perakende sektöründe bir uygulama
B Çelik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme …, 2019
12019
Hastaların Ortopedi Kliniği Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi
M Gergin, B Çelik
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (2), 1037-1046, 2023
2023
TÜKETİCİ TERCİHLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİYLE TAHMİNİ
ÖÜB Çelik, P Aytekin
DİJİTALLEŞME 2, 109, 2022
2022
Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
B ÇELİK, S ÇAVUŞOĞLU
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 7 (2), 120-140, 2022
2022
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
E UZGÖREN, MM ÇELİKKOL, H GÜRDAL, B ÇELİK
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91-101, 2016
2016
EVALUATION OF THE EXCHANGE PROGRAMS BY USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
B Celik, O Ustun, D Deliktas
2014
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STORE ATMOSPHERE AND HEDONIC CONSUMPTION A PRACTICE IN SERA KUTAHYA SHOPPING CENTER
LB Çelik, APDM Yurdakul
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13