Follow
Arzu Arslan Kelam
Title
Cited by
Cited by
Year
Optical fiber technology to monitor slope movement
A Arslan, MA Kelam, AM Eker, H Akgün, MK Koçkar
Engineering Geology for Society and Territory-Volume 2, 1425-1429, 2015
112015
Assessment of the effect of mineralogy on the geotechnical parameters of clayey soils: a case study for the Orta County, Çankırı, Turkey
H Akgün, AG Türkmenoğlu, AA Kelam, K Yousefi-Bavil, G Öner, ...
Applied Clay Science 164, 44-53, 2018
82018
Utilization of optical fiber system for mass movement monitoring
AA Kelam, MK Koçkar, H Akgün
Disaster Science and Engineering 2 (1), 19-24, 2016
52016
Slope movement monitoring with optical fiber technology
A Arslan, H Akgün, MK Koçkar, AM Eker, MA Kelam
ISRM Regional Symposium-EUROCK 2015, 2015
22015
Generation of an early warning system for landslide and slope instability by optical fiber technology
A Arslan
Middle East Technical University, 2015
22015
Application of an optical fiber-based system for mass movement monitoring
A Arslan Kelam, H Akgün, MK Koçkar
Environmental Earth Sciences 81 (5), 1-18, 2022
12022
An evaluation of seismic hazard and potential damage in Gaziantep, Turkey using site specific models for sources, velocity structure and building stock
AA Kelam, S Karimzadeh, K Yousefibavil, H Akgün, A Askan, MA Erberik, ...
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 154, 107129, 2022
12022
Assessment of kinematic rock slope failures in Mudurnu Valley, Turkey
AA Kelam, H Akgun, A Bobet, MK Kockar
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 833 (1), 012061, 2021
2021
Application of an Optical Fiber Based Monitoring System to a Mass Movement Area
A Arslan Kelam, MK Kockar, H Akgun
54th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2020
2020
Arzu Arslan Kelam
A Arslan Kelam
2020
APPLICATION OF A LANDSLIDE MONITORING SYSTEM TO AN EARTHQUAKE PRONE REGION BY USING OPTICAL FIBER TECHNOLOGY
A Arslan Kelam, MK Koçkar, H Akgün
null, 2019
2019
An Optical Fiber Early Warning System for Monitoring Mass Movements and for Assessing the Effect of the Triggering Factors
A Arslan Kelam, H Akgün
2019
A Landslide Monitoring Methodology Applied to a Seismically Active Region by Using Optical Fiber Systems
A Arslan Kelam, MK Koçkar, H Akgün
null, 2019
2019
Konya Killi Zeminlerinin Jeoteknik Uygulamalar İçin Bentonit İle İyileştirilmesi
A Arslan Kelam, H Akgün, G Öner, MK Koçkar
null, 2019
2019
An Optical Fiber Based Early Warning System for Large Landslides.
AA Kelam, MK Koçkar, H Akgün
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
2019
Mudurnu İlçesi Kaya Kütlelerinin Karektarizasyonu, Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Belirlenmesi, Modellenmesi ve Islah Önerileri
H Akgün, A Arslan Kelam, MK Koçkar
2018
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
H Akgün, A Arslan Kelam, MK Koçkar, C Öz
2018
FİBER OPTİK TABANLI HEYELAN İZLEME VE ERKEN UYARI SİSTEMİ
A Arslan Kelam, H Akgün
null, 2018
2018
Mudurnu vadisi kompleks kinematik yenilme mekanizmalarının İHA teknolojisi ve hat etüdleri kullanılarak değerlendirilmesi
A Arslan Kelam, H Akgün, MK Koçkar
null, 2018
2018
MUDURNU YAMAÇ ŞEVLERİNDEKİ DURAYSIZLIKLARIN İNSAN YAŞAMI VE TARİHİ YAPILAR İÇİN OLUŞTURDUĞU TEHDİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A Arslan Kelam, H Akgün, MK Koçkar
null, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20