Takip et
ADEM TÜRKMEN
ADEM TÜRKMEN
Diğer adlarA. Türkmen
Erzurum Teknik Üniversitesi
erzurum.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
What Are the Demographic Determinants of Savings? An Analysis on Transition Economies (1993-2013)
AC Doker, A Turkmen, EO Selcuk
Procedia Economics and Finance 36, 275 – 283, 2016
382016
Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma: Kur Değerlenmesi Çerçevesinde Bir Bakış
EÖS NİŞANCI MURAT,GERNİ GÜNSELİ MİNE,TÜRKMEN ADEM
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 232-242, 2015
13*2015
Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları
V Kaya, A Türkmen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 317-338, 2013
72013
Analysis of Capital Flight in Developing Countries: A Study on Turkey between 1980 and 2010
A Özer, AC Doker, A Türkmen
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013, 172-180, 2013
72013
Ekonomik Performans Kriteri Olarak Maatricht Kriterlerine Yakınsama: Geçiş Ekonomileri Üzerine Uygulama
EÖS NİŞANCI MURAT,YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR,TÜRKMEN ADEM
INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2014, 2014
6*2014
Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri
S Yapraklı, MS Temurlenk, A Türkmen, AC Doker
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 1-9, 2014
52014
2008 Global Krizinin Geçiş Ekonomilerindeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi An Analysis of the Effects of 2008 Global Crises on Transition Economies using Cluster …
A Özer, A Türkmen
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013, 565-573, 2013
5*2013
Türkiye ihracatında ürün ve ülke çeşitlemesinin sosyo-ekonomik belirleyicileri
A Türkmen
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilmiler Enstitüsü …, 2018
42018
Uluslararası hizmet ticareti ve ekonomik büyüme Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz: 1974-2011
A Türkmen
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2012
42012
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İhracata Yönelik veya İthal İkameci Etkileri-Türkiye Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma.
F ÇUBUKCU, ÖS EMSEN, A TÜRKMEN
Gaziantep University Journal of Social Sciences 20 (4), 2021
32021
Emek Verimliligini Belirleyen Demografik Unsurlar: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler (1960-2010)
E Nişancı, Doker, Türkmen
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 1 (1), 412-420, 2016
32016
Which type of energy consumption is effective on economic growth?: industry or residential?: the case of nuts-2 regions in Turkiye
A Turkmen, IY Yarbasi
International Journal of Energy Economics and Policy 13 (2), 247-255, 2023
22023
Sektörel Düzeyde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Belirsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği
A Türkmen, İY Yarbaşı
Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar, 105-129, 2023
12023
Mekânsal Panel Veri Analizleri Vasıtasıyla, Enerji Tüketiminde Yakınsamanın İl Düzeyinde Tespiti: Türkiye Örneği
A TÜRKMEN, İY YARBAŞI, ÖS EMSEN
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 572-587, 2022
12022
Geçiş Ekonomilerinde Kadın Girişimciliği: Ekonomik Büyüme ile Nedensellik İlişkisi Women Entrepreneurship in Transition Economies: The Causality Relationship with Economic Growth
İY Yarbaşı, A Türkmen
ON EURASIAN ECONOMIES 2021, 465, 2021
12021
Türkiye’de Sektörel Bazda Turizm ve Kadın İstihdamı İlişkisi (The Relationship between Tourism and Women’s Employment on Sectoral Basis in Turkey)
A TÜRKMEN, İY YARBAŞI
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 11 (1), 415-433, 2023
2023
SOSYAL İLİŞKİLERİN DIŞSALLIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR BİR UYGULAMA
K ULUDAĞ, A TÜRKMEN, H DAŞTAN
Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi 7 (1), 39-61, 2023
2023
Türkiye’de İhracat İle Belirsizlik Arasındaki Asimetrik İlişkinin Tespiti: İç, Dış veya Ticaret Belirsizliğinden Hangisi Daha Etkili?
A Türkmen
Journal of History School 16 (62), 1-28, 2023
2023
SAVAŞ EKONOMİSİ VE SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ
ES Türko, A Türkmen
İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, 2023
2023
DIŞ TİCARET VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÖRNEĞİ
A Türkmen
Güncel İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve …, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20