Follow
ADEM TÜRKMEN
ADEM TÜRKMEN
Other namesA. Türkmen
Erzurum Teknik Üniversitesi
Verified email at erzurum.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
What Are the Demographic Determinants of Savings? An Analysis on Transition Economies (1993-2013)
AC Doker, A Turkmen, EO Selcuk
Procedia Economics and Finance 36, 275 – 283, 2016
382016
Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma: Kur Değerlenmesi Çerçevesinde Bir Bakış
EÖS NİŞANCI MURAT,GERNİ GÜNSELİ MİNE,TÜRKMEN ADEM
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 232-242, 2015
13*2015
Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları
V Kaya, A Türkmen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 317-338, 2013
72013
Analysis of Capital Flight in Developing Countries: A Study on Turkey between 1980 and 2010
A Özer, AC Doker, A Türkmen
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013, 172-180, 2013
72013
Ekonomik Performans Kriteri Olarak Maatricht Kriterlerine Yakınsama: Geçiş Ekonomileri Üzerine Uygulama
EÖS NİŞANCI MURAT,YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR,TÜRKMEN ADEM
INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2014, 2014
6*2014
Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri
S Yapraklı, MS Temurlenk, A Türkmen, AC Doker
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 1-9, 2014
52014
2008 Global Krizinin Geçiş Ekonomilerindeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi An Analysis of the Effects of 2008 Global Crises on Transition Economies using Cluster …
A Özer, A Türkmen
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013, 565-573, 2013
5*2013
Türkiye ihracatında ürün ve ülke çeşitlemesinin sosyo-ekonomik belirleyicileri
A Türkmen
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilmiler Enstitüsü …, 2018
42018
Uluslararası hizmet ticareti ve ekonomik büyüme Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz: 1974-2011
A Türkmen
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2012
42012
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İhracata Yönelik veya İthal İkameci Etkileri-Türkiye Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma.
F ÇUBUKCU, ÖS EMSEN, A TÜRKMEN
Gaziantep University Journal of Social Sciences 20 (4), 2021
32021
Emek Verimliligini Belirleyen Demografik Unsurlar: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler (1960-2010)
E Nişancı, Doker, Türkmen
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 1 (1), 412-420, 2016
32016
Which type of energy consumption is effective on economic growth?: industry or residential?: the case of nuts-2 regions in Turkiye
A Turkmen, IY Yarbasi
International Journal of Energy Economics and Policy 13 (2), 247-255, 2023
22023
Sektörel Düzeyde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Belirsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği
A Türkmen, İY Yarbaşı
Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar, 105-129, 2023
12023
Mekânsal Panel Veri Analizleri Vasıtasıyla, Enerji Tüketiminde Yakınsamanın İl Düzeyinde Tespiti: Türkiye Örneği
A TÜRKMEN, İY YARBAŞI, ÖS EMSEN
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 572-587, 2022
12022
Geçiş Ekonomilerinde Kadın Girişimciliği: Ekonomik Büyüme ile Nedensellik İlişkisi Women Entrepreneurship in Transition Economies: The Causality Relationship with Economic Growth
İY Yarbaşı, A Türkmen
ON EURASIAN ECONOMIES 2021, 465, 2021
12021
Türkiye’de Sektörel Bazda Turizm ve Kadın İstihdamı İlişkisi (The Relationship between Tourism and Women’s Employment on Sectoral Basis in Turkey)
A TÜRKMEN, İY YARBAŞI
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 11 (1), 415-433, 2023
2023
SOSYAL İLİŞKİLERİN DIŞSALLIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR BİR UYGULAMA
K ULUDAĞ, A TÜRKMEN, H DAŞTAN
Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi 7 (1), 39-61, 2023
2023
Türkiye’de İhracat İle Belirsizlik Arasındaki Asimetrik İlişkinin Tespiti: İç, Dış veya Ticaret Belirsizliğinden Hangisi Daha Etkili?
A Türkmen
Journal of History School 16 (62), 1-28, 2023
2023
SAVAŞ EKONOMİSİ VE SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ
ES Türko, A Türkmen
İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, 2023
2023
DIŞ TİCARET VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÖRNEĞİ
A Türkmen
Güncel İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20