Takip et
Ali Fuat Ersoy
Ali Fuat Ersoy
karabuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kadının çalışmasının ailenin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi
F ARPACI, AF Ersoy
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 11 (11), 41-50, 2007
652007
Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi
ALİ ERSOY, F ARPACİ
Milli Eğitim Dergisi, 2003
362003
Tüketici davranışlarında etkili olan bazı faktörler
AF Ersoy, S Ersoy
Karınca Kooperatif Postası Dergisi 69 (810), 10-13, 2004
292004
İnternet kullanan tüketicilerin İnternetle alışveriş yapma durumları ve buna ilişkin görüşleri
M Kırım
YüksekLisansTezi, TezDanışmanı: Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy, Ankara, 2007
262007
Sığınmacı ve göçmen öğrencilerde sosyal dışlanma ve çeteleşme
AF Ersoy, N Turan
Third Sector Social Economic Review 54 (2), 828-840, 2019
242019
Üniversite öğrencilerinin giysi ve ayakkabı tüketiminde markaya yönelik davranış ve tercihleri
A Ersoy, F ARPACİ, A AKSOY
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004
232004
Engelli Çocuğu Olan Annelerde Tükenmişlik: Nitel Bir Çalişma
AF ERSOY, S BULUŞ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 23 (3), 764-781, 2019
222019
Suriyeli Sığınmacı ve Mültecilere İlişkin Görüşler: Osmaniye'de Nitel Bir Araştırma
AF Ersoy, M Ala
Third Sector Social Economic Review 54 (3), 1343-1356, 2019
212019
Orta öğretimdeki gençlerin konut koşulları ve konutun gencin gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
F ARPACI, AF ERSOY
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 2003
182003
Evde yaşayan yaşlıların huzurevinde yaşamaya ilişkin görüşleri
F ARPACI, AF Ersoy
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 (18), 87-98, 2009
162009
TÜRK TOPLUMUNDA YAŞLILIK: YETİŞKİN BİREYLERİN YAŞLILIK DÖNEMİ GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
F ARPACI, AF Ersoy
38. ICANAS 10, 61, 2007
162007
Üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal desteğin yalnızlık üzerindeki etkisinin incelenmesi
A Aydiner-Boylu, G Günay, AF Ersoy
Sosyoekonomi 27 (41), 211-221, 2019
15*2019
Çocukların tüketim davranışlarına anne-babaların etkisi
AF Ersoy, A Demirci, S Ersoy
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik 42 (1), 86-101, 2007
152007
Ailelerin Mobilya Satın Almasında Etkili Olan Faktörler
AF Ersoy, V Kalınkara
Standart Dergisi,(12), 106-113, 1997
141997
Erken dönemde tüketici bilincinin geliştirilmesi
AF Ersoy, A Sarıabdullahoğlu
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik 45 (1), 65-76, 2010
132010
Geçmişten günümüze Türk ailesinde tasarrufa ilişkin değişimler
AF Ersoy, A Demirci
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15, 2007
122007
Gecekondu ailelerinde kadınların yiyecek hazırlama ve pişirmeye ilişkin bazı uygulamaları üzerine bir araştırma
Y Ersoy, AF Ersoy
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (1999), 67-81, 1999
121999
Düzenli gelire sahip ailelerin tüketim harcamaları ve bunu etkileyen faktörler
AF Ersoy
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1993
121993
Pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin yaşadığı stres ve kaygı durumları: Nitel bir çalışma
F Kocaman, AF Ersoy
International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) 7 (1 …, 2021
11*2021
Uzaktan eğitim
A Sarıabdullahoğlu, AF Ersoy
Karınca Kooperatif Postası 73 (860), 26-35, 2008
112008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20