Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - JFFIU
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - JFFIU
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - JFFIU
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ormaniçi rekreasyon potansiyelinin saptanması için geliştirilen bir değerlendirme yöntemi
S Gülez
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 40 (2), 1990
701990
İstanbul Çevresi ve Bilhassa Belgrad Ormanı'ndaki Zararlı Orman Böcekleri, Mücadeleleri ve İşletme Üzerine Tesirleri
A ACATAY
641943
Türkiye'nin önemli yetişme bölgelerindeki saf sarıçam ormanlarının gelişimi ile bazı edafik ve fizyografik etkenler arasındaki ilişkiler
N Çepel
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 26 (2), 25-64, 1977
611977
POLEN MOROFLOJİSİ VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ GYMNOSPERM'LERİ ÜZERİNDE PALİNOLOJİK ARAŞTIRMALAR
B Aytuğ
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 1965
611965
Belgrad Orman vejetasyonunun floristik analizi ve ana meşcere tiplerinin kompozisyonu üzerine araştırmalar
F Yaltirik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A 13 (1), 1963
611963
Türkiye’de kentsel katı atık yönetimi uygulamaları ve Kütahya katı atık birliği (KÜKAB) örneği
A Yılmaz, Y Bozkurt
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2010
602010
Türkiye'deki Doğu Ladini (Picea orientalis Lk. Carr.) Ormanlarında Hasılat Araştırmalar
T Akalp
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 26 (1), 9-53, 1976
501976
Global iklim değişimi ve Türkiye ormanlarında karbon birikimi
Ü Asan
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 45 (1-2), 23-38, 1995
371995
Global iklim değişimi ve Türkiye ormanlarında karbon birikimi
Ü Asan
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 45 (1-2), 23-38, 1995
371995
Türkiye'de yetişen endüstriyel öneme sahip ağaçların anatomik, fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri
AS Nusret, KOÇ Hüseyin, D Dilek, A Celil, A Baki, S ERDİNLER
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 51 (1), 71-88, 2001
362001
19. yy da Osmanlı konut mimarisinde iç mekan kurgusunun Safranbolu evleri örneğinde irdelenmesi
S gülçin BOZKURT
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 62 (2), 37-70, 2013
352013
Anadolu da Geleneksel Konut ve Avluların Özellikleri ile Tarihsel Gelişiminin Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi
SG BOZKURT, H ALTINÇEKİÇ
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 63 (1), 69-91, 2013
352013
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) da bazı önemli fidan karakteristikleri ile dilcim başarısı arasındaki ilişkiler
H Dirik
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 43 (2), 51-76, 1993
351993
Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın botanik özellikleri üzerine araştırmalar ve bunların Halepçamı (Pinus halepensis Mill.) vasıfları ile mukayesesi
M SELİK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A 8 (2), 1958
341958
Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın botanik özellikleri üzerine araştırmalar ve bunların Halepçamı (Pinus halepensis Mill.) vasıfları ile mukayesesi
M SELİK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A 8 (2), 1958
341958
Toprakların bazı kimyasal özelliklerinin (ph, karbonat, tuzluluk, organik madde, total azot, yararlanılabilir fosfor) analizi yöntemleri
MÖ KARAÖZ
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 39 (3), 64-82, 1989
321989
Toprakların su ekonomisine ilişkin bazı fiziksel özelliklerinin laboratuvarda belirlenmesi yöntemleri
MÖ Karaöz
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 39 (2), 133-144, 1989
321989
Silvikültür tekniği (silvikültür II)
F SAATÇİOĞLU
321979
İstanbul yöresinin polinizasyon takvimi
B AYTUĞ
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 1973
311973
Aladağ Kütlesinin (Bolu) Kuzey Aklanındaki Uludağ Göknarı Ormanlarında Yükselti-İklim Kuşaklarına Göre Bazı Ölü Örtü ve Toprak Özelliklerinin Analitik Olarak İncelenmesi
MD KANTARCI
301979
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20