Ayşe İrem Keskin
Ayşe İrem Keskin
Assistant Professor, Kadir Has University
Verified email at khas.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
UFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN HASILAT STANDARDININ İNCELENMESİ VE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA
Aİ Keskin, B Dinçer
MALİYE FİNANS YAZILARI, 219-246, 2015
12*2015
TMS-TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (TAS-TFRS, Turkish Accounting and Financial Reporting Standards …
A Kızıl, M Fidan, C Kizil, I Keskin
DER Yayınları (DER Publishing), 2013
10*2013
TMS-TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme-2. Baskı (TAS-TFRS, Turkish Accounting and Financial Reporting Standards …
A Kızıl, M Fidan, C Kizil, I Keskin
Baskı (TAS-TFRS, Turkish Accounting and Financial Reporting Standards …, 2016
52016
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTAKYA ÖRNEĞİ
M Özbirecikli, TÜM Kayahan, İ Keskin
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 17 (3), 497-524, 2015
22015
Exploring the Impact of Sustainability on Corporate Financial Performance Using Discriminant Analysis
Aİ Keskin, B Dincer, C Dincer
Sustainability 12 (6), 2346, 2020
12020
An Analysis of the Relationship between IFAC Code of Ethics and CPI
Aİ Keskin, EY Işık
EMAJ: Emerging Markets Journal 5 (2), 41-48, 2015
12015
Cost management system in lean enterprises: Lean accounting
Aİ Keskin
Marmara Üniversitesi, 2010
12010
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF MANAGERS WORKING IN THE TURKISH TOURISM SECTOR
A KIZIL, F GÜLER, C CEYLAN, C KIZIL, İ KESKİN, P BUGET
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi; Sayı: 34, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8