Follow
MUSTAFA ÖZER
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de kadın işgücünün panel veri analizi
M Özer, K Biçerli
Anadolu Üniversitesi, 2003
5682003
Türkiye ekonomisi
K Başol
Türkmen Yayınevi, 2012
2132012
Ar-Ge harcamaları ve ihracat ilişkisi: OECD ülkeleri panel veri analizi
M Özer, N Çiftçi
1992009
Finansal krizler, piyasa başarısızlıkları ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik politikalar
M Özer
Anadolu Üniversitesi, 1999
1531999
Türkiye’de enflasyon ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi: 1984-2003
E Gül, A Ekinci
Anadolu Üniversitesi, 2006
1312006
AR-GE Tabanli İçsel Büyüme Modelleri ve AR-GE Harcamalarinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi
Ö Mustafa, N Çiftçi
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 (16), 219-240, 2009
1082009
Türkiye'de ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin zaman serisi analizi
M Özer, L Erdoğan
952006
Türkiye’de faiz oranları ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi: 1984–2006
E Gül, A Ekinci, M Özer
Iktisat Isletme ve Finans 22 (251), 21-31, 2007
552007
İktisada giriş
E Alkin, K Yıldırım, M Özer, İ Şıklar
Anadolu Üniversitesi, 2003
502003
The impact of container transport on economic growth in Turkey: An ARDL bounds testing approach
M Özer, Ş Canbay, M Kırca
Research in Transportation Economics 88, 101002, 2021
392021
Modern konjonktür teorileri
M Özer
Anadolu Üniversitesi, 1998
381998
Türkiye''de Enflasyon İle Enflasyon Belirsizliği Arasındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizi
M Özer, S Türkyilmaz
ìktisat ìsletme ve Finans 20 (229), 93-104, 2005
342005
Türkiye’de ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğe ilişkin bir uygulama denemesi
A Özmen, M Özer, S Türkyılmaz
Orhan Oğuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi Yayını 640, 379-392, 1999
331999
Frequency domain causality analysis of intra-and inter-regional return and volatility spillovers of South-East European (SEE) stock markets
M Özer, S Kamenković, Z Grubišić
Economic research-Ekonomska istraživanja 33 (1), 1-25, 2020
322020
Frequency domain causality analysis of interactions between financial markets of Turkey
M Ozer, M Kamisli
International Business Research 9 (1), 176-186, 2016
292016
DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI İLE İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ.
S Türkyilmaz, M Özer, E Kutlu
Anadolu University Journal of Social Sciences 7 (2), 2007
282007
İktisat Teorisi
Ö Özkazanç, CN Berberoğlu, E Eren, Mİ Parasız, K Yıldırım
TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2006
272006
Türkiye finansal piyasalarında oynaklıkların ARCH modelleri ile analizi
M Özer, S Türkyılmaz
Anadolu Üniversitesi, 2004
272004
Frequency domain causality analysis of tourism and economic activity in Turkey
H Gül, M Özer
European Journal of Tourism Research 19, 86-97, 2018
262018
Financial Liberalisation in Turkey during the period 1980-2000
Ö Mustafa
Journal of Economic Cooperation 24 (2), 1-36, 2003
262003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20