Follow
Didem Danis
Didem Danis
Associate professor of Sociology, Galatasaray University
Verified email at gsu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni göç hareketleri ve Türkiye
AD Danış
Birikim Dergisi 184 (1-2), 1-12, 2004
1472004
Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul’da güvenlikli siteler
JF Pérouse, AD Danış
Toplum ve Bilim 104, 92-123, 2005
1372005
Nafile soydaşlık: Irak ve Bulgaristan Türkleri örneğinde göçmen, dernek ve devlet
D Danış, A Parla
Toplum ve Bilim 114, 131-158, 2009
1322009
Impact of postmigration living difficulties on the mental health of Afghan migrants residing in Istanbul
Q Alemi, C Stempel, K Baek, L Lares, P Villa, D Danis, S Montgomery
International Journal of Population Research 2016 (1), 7690697, 2016
1252016
Integration in limbo
D Danış, JF Pérouse, C Taraghi
Iraqi, Afghan, Maghberi and Iranian Migrants in Istanbul, 2006
1212006
A faithful alliance between the civil society and the state: Actors and mechanisms of accommodating Syrian refugees in Istanbul
D Danış, D Nazlı
International Migration 57 (2), 143-157, 2019
1182019
A faith that binds: Iraqi Christian women on the domestic service ladder of Istanbul
D Daniş
Journal of Ethnic and Migration Studies 33 (4), 601-615, 2007
662007
Framing Syrians in Turkey: State control and no crisis discourse
DŞ Sert, D Danış
International Migration 59 (1), 197-214, 2021
542021
Türk göç politikasında yeni bir devir: Bir dış politika enstrümanı olarak Suriyeli mülteciler
D Danış
Saha Dergisi 2 (1), 6-10, 2016
492016
İstanbul’da uydu yerleşmelerin yaygınlaşması: Bahçeşehir örneği
D Danış
F. Gümüşoğlu (ed.) 21, 151-160, 2001
442001
DEMOGRAFİ: N “fus meselelerine sosyolojik bir bakış
D Danış
432014
Entre accueil et rejet
V Bontemps, C Makaremi, S Mazouz, H Bernard, B Carolina, L Courcoux, ...
Le passager clandestin, 2018
422018
Entegrasyonun ötesinde Türkiye'den Fransa'ya göç ve göçmenlik halleri
D Danış
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008
422008
Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul'da güvenlikli siteler
D Danış, JF Pérouse
Toplum ve Bilim 104, 92-123, 2005
402005
Irak’tan uzağa: 1991 sonrası dışarı göç
D Danış
Ortadoğu Analiz 1 (6), 15-22, 2009
372009
Konfeksiyon Sektöründe Küresel Bağlantilar: Göçmen Işçiler, Sendikalar Ve Küresel Çalişma Örgütleri
D Danış
Alternatif Politika 8 (3), 562-586, 2016
352016
İstanbul’daki Iraklı göçmenlerin parçalı eklemlenme sürecinde toplumsal ağlar
D Danış
Türkiye’ye Uluslararası Göç: Toplumsal Koşullar, Bireysel Yaşamlar, 191-224, 2010
352010
Türkiye’den Fransa’ya göçün toplumsal ve tarihsel boyutları
D Danış, F Üstel
Türkiye’den Fransa’ya göçve göçmenlik halleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi …, 2008
342008
Waiting on the Purgatory: Religious Networks of Iraqi Christian Transit Migrants in Istanbul
DA Danis
European University Institute, 2006
332006
Determinants of health care services utilization among first generation afghan migrants in Istanbul
Q Alemi, C Stempel, PM Koga, V Smith, D Danis, K Baek, S Montgomery
International journal of environmental research and public health 14 (2), 201, 2017
292017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20