Follow
Abdullah Ortadeveci
Title
Cited by
Cited by
Year
A survey study on distance anatomy education: challenges unique to anatomy
A Ortadeveci, MN Ermez, S Oz, H Özden
Surgical and Radiologic Anatomy 44 (1), 41-47, 2022
362022
Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Bir Derleme
A ORTADEVECİ, ÖZ Semih
Osmangazi Tıp Dergisi 39 (3), 115-124, 2017
62017
Attainments during the COVID-19: a comparative survey study on ideal anatomy education from the students’ perspective
A Ortadeveci, MN Ermez, S Oz, H Ozden
Surgical and Radiologic Anatomy 44 (7), 1063-1069, 2022
32022
Social media as a learning tool in anatomy education from the perspective of medical and dental students
A Ortadeveci, H Ozden
Clinical Anatomy, 2023
12023
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Kadavra Etiği, Uygulamaları ve Beden Bağışı
A ORTADEVECİ, H Öztürk
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp …, 2023
2023
Could there be a relationship between feeding characteristics and the shape of condylus occipitalis and foramen magnum in mammals?
Y DEMİRASLAN, İ DEMİRCİOĞLU, İ GÜRBÜZ, FA KARAAVCI, ...
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 47 (4), 386-396, 2023
2023
The Effects of Subteratogenic Vitamin A Doses on the Fetal Rat Kidney: A Stereological Study
AY Hakan, A ORTADEVECİ, D ASLAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20 (1), 80-86, 2023
2023
Vitamin A could be a Therapeutic Agent in Ischemia/Reperfusion Induced Kidney Injury
A Ortadeveci, S Oz, DB Donmez, F Yucel, M Cengiz, C Tanrikut, S Kabay, ...
Revista de Nefrología, Diálisis y Trasplante 43 (1), 4-16, 2023
2023
As a learning tool social media in anatomy education from the students' perspective.
A Ortadeveci, H Özden
Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy 16, 2022
2022
Orbita Üzerine Morfometrik Bir Çalışma
Ö Kübra, E GÖKSU, ME KURT, M KARACHOUS, A ORTADEVECİ, ...
Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi 1 (3), 62-72, 2019
2019
Kadavra Tarihi, Kadavra’nın Türkiye ve Dünya’da Anatomi Eğitiminde Kullanılması ve Fiksasyon
A ORTADEVECİ, ÖZ Semih
ESTÜDAM Klinik Anatomi Dergisi 2 (1), 22, 2017
2017
Üst Ekstremite Uzun Kemiklerinde Foramen Nutricium Morfolojisi ve Topografisi The morphology and topography of the foramen nutricium in long bones of the upper extremity
M GÜNER, A ORTADEVECİ, AY Hakan, S ÖZ
ESTÜDAM Klinik Anatomi Dergisi 1 (1), 34- 40, 2016
2016
Prevalence, Number and Localization of Wormian Bones in Anatolian Adult Dry Skulls
A Ortadeveci, S Babacan
Medical Records 5 (Supplement (3)), 7-10, 0
The Effects of Subteratogenic Vitamin A Doses on the Fetal Rat Kidney: A Stereological Study A Vitamininin Subteratojenik Dozlarının Sıçan Fetüs Böbreği Üzerine Etkileri …
H AY, A ORTADEVECİ, D ASLAN
Uzaktan anatomi eğitimi hakkında öğrencilerin görüşleri ve uzaktan anatomi eğitimine has durumlar: Covid-19 örneği
A Ortadeveci, M Ermez, S Öz, H Özden
New era in body donation; contactless body donation
A ORTADEVECİ, H ÖZDEN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16