Follow
Demet Ünalan
Demet Ünalan
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki
D Ünalan, DB Öztop, F Elmalı, A Öztürk, D Konak, B Pırlak, D Güneş
Journal of Turgut Ozal Medical Center 16 (2), 75-82, 2009
2242009
Meslek yüksekokullarının sağlık ve sosyal programlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve öz-bakım gücü düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
D Ünalan, V Şenol, A Öztürk, Ü Erkorkmaz
Journal of Turgut Ozal Medical Center 14 (2), 101-109, 2007
1732007
Geriatri merkezi çalışanlarında yaşlı tutumunun değerlendirilmesi
D Ünalan, F Soyuer, F Elmalı
125*2012
İntihar girişimi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi Acil Anabilim Dali'na başvuran olgularin incelenmesi.
V Şenol, D Ünalan, L Avşaroğullari, İ İkızcelı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005
1032005
Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı demografik değişkenlerle ilişkisi
F Soyuer, D Ünalan, N Güleser, F Elmalı
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2), 2010
812010
Bir üniversite hastanesinde çalışan sekreterlerde iş memnuniyeti
D Ünalan, F Çetinkaya, Ö Özyurt, A Kayabaşı
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9 (1), 1-18, 2006
742006
Normal ağırlıklı ve obez üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite
F Soyuer, D Ünalan, F Elmalı
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2), 862-872, 2010
692010
Risk factors in traffic accidents
EM Sözüer, C Yıldırım, V Şenol, D Ünalan, M Naçar, O Günay
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 6 (4), 237-240, 2000
522000
Kayseri ilinde halk ebeliği ile ilgili geleneksel uygulamalar
V Şenol, D Ünalan, F Çetinkaya, Y Öztürk
Klinik Gelişim 17 (3/4), 47-55, 2004
512004
Kayseri Devlet Hastanesinden poliklinik hizmeti alan SSK mensubu erişkin hastalarda memnuniyet durumu
D Ünalan, A Öztürk, Y Tolga, C Taşdelen, Z Yazlak, E Öğüt, E Gündüz, ...
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 3 (8), 85-98, 2008
492008
The relationship between health promoting behaviors and quality of life in nursing home residents in Kayseri
V Şenol, D Ünalan, F Soyuer, M Argün
Journal of Geriatrics 2014 (1), 839685, 2014
472014
0-18 yaş çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri
A Öztürk, A Borlu, B Çiçek, C Altunay
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 15 (3), 2011
35*2011
HASTANE SEKTÖRÜNDE İŞ PERFORMANSINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLERİN (FAKTÖRLERİN) İNCELENMESİ: KAYSERİ VE KOCAELİ İLLERİNDEKİ HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
M Top, Ö Gider, D Ünalan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2010
342010
İntihar girişiminde bulunan 6-16 yaş grubuna ait 2002-2006 yılları başvuru kayıtlarının değerlendirilmesi
DB Öztop, Ç Özdemir, D Ünalan, H Akgül, N Şahin
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 4 (11), 159-173, 2009
292009
The relationship between blood pressure and sleep duration in Turkish children: a cross-sectional study
C Bal, A Öztürk, B Çiçek, A Özdemir, G Zararsız, D Ünalan, GE Zararsız, ...
Journal of clinical research in pediatric endocrinology 10 (1), 51, 2018
272018
İnme hastalarında yaş ve cinsiyetin fonksiyonel yetersizlik üzerine olan etkisi
F Soyuer, D Ünalan, A Öztürk
Journal of Turgut Ozal Medical Center 14 (2), 91-94, 2007
252007
Knowledge, attitudes and behaviour of women working in government hospitals regarding breast self examination
Y Gulhan, D ÜNALAN, A ÖZTÜRK
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 14 (8), 2013
242013
Sigara içmek üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitesini etkiliyor mu
F Soyuer, D Ünalan, F Elmalı
Kafkas J Med Sci 1 (3), 103-108, 2011
232011
The attitudes of health vocational school students towards ageism and the relation of these attitudes with some demographical variables
F Soyuer, D Ünalan, N Güleser, F Elmalı
Mersin Univ Saglık Bilim Derg 3 (2), 20-25, 2010
222010
TRAFİK KAZALARINDA RİSK FAKTÖRLERİ
EM Sözüer, C Yıldırım, V Şenol, D Ünalan, M Naçar, O Günay
222000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20