Follow
Serkan Sevim
Serkan Sevim
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at pau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of Turkish high-school chemistry-examination questions according to Bloom’s taxonomy
S Karamustafaoğlu, S Sevim, O KARAMUSTAFAOĞLU, S Cepni
Chemistry Education Research and Practice 4 (1), 25-30, 2003
1452003
Mikro-öğretim uygulamasinin öğretmen adaylari gözüyle değerlendirilmesi
S Sevim
Dicle üniversitesi Ziya Gökalp eğitim fakültesi dergisi, 303-313, 2013
762013
Genel kimya labaratuvar uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi
A Ayas, S Karamustafaoğlu, S Sevim, O Karamustafaoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
702002
Çözeltiler ve kimyasal bağlanma konularına yönelik kavramsal değişim metinleri geliştirilmesi ve uygulanması
S Sevim
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2007
692007
Fen bilgisi öğrencilerinin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme seviyeleri
A Ayas, O Karamustafaoğlu, S Sevim, S Karamustafaoğlu
Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe …, 2001
642001
Kimya öğretmen adaylarının temel kimya kavramlarını anlama seviyelerinin belirlenmesi
H Özmen, S Karamustafaoğlu, S Sevim, A Ayas
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, 2002
292002
Promoting conceptual change in science which is more effective: conceptual change text or analogy?
S Sevim
Journal of turkish science education 10 (3), 24-36, 2013
252013
Okul Deneyimi-I etkinliklerinin yeniden düzenlenmesi ve etkililiği
S Sevim, A Ayas
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 1312-1317, 2002
212002
Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması ve uygulamada karşılaşılan güçlükler
S Sevim
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
192002
A study toward teaching the nature of science to pre-service teachers
S Sevim, CA Pekbay
Journal of Turkish Science Education 9 (3), 207-227, 2012
172012
Öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konulardaki inançları: Nükleer enerji
S Sevım, HŞ Ayvacı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2020
112020
Academicians’ and students’ views of general chemistry laboratory applications
A Ayas, S Karamustafaoğlu, S Sevim, O Karamustafaoğlu
Hacettepe University Journal of Education 23, 50-56, 2002
112002
The Change of Secondary School Students' Environmental Consciousness, Attitude and Behaviors with Nature Education Project.
S Sevim
Higher Education Studies 10 (2), 82-94, 2020
102020
WEB TABANLI ÖĞRETİMİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
S Sevim, HŞ Ayvacı
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 1-19, 2016
102016
Preparation and application of conceptual change texts on solution and chemical bonding concepts
S Sevim
Unpublished PhD Dissertation, Karadeniz Technical University, Turkey, 2007
102007
Etkileşimli tahtaların öğretime entegrasyonu konusunda öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Trabzon ili örneği
HŞ Ayvacı, AGD Özbek, S Sevim
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (1), 1-13, 2018
92018
Genel biyoloji laboratuvarında Vee diyagramı uygulaması: Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarının, öz-yeterlik inançlarının ve tutumlarının boylamsal olarak …
A Savran Gencer, S Sevim, A Kaska
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (52), 183-202, 2015
92015
Comparison of the conceptual change of analogies and conceptual change texts in eliminating students’ alternative conceptions for acids and bases
S Sevim, SS Tarım
Turkish Journal of Teacher Education 6 (1), 47-60, 2017
82017
Hidrojen bağı ile ilgili öğrencilerdeki kavram yanılgıları
A Ayas, S Ünal, S Sevim
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 2199-2219, 2004
82004
Fen bilimleri dersi 5. sınıf “Işığın Yayılması” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması
S Sevım, İ Uysal, E Demirci
Caucasian Journal of Science 8 (2), 224-246, 2021
72021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20