Follow
Ece Omuris
Ece Omuris
Unknown affiliation
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of organizational citizenship behavior on university students' academic success
VR Ehtiyar, A Aktas Alan, E Oemueris
Tourism and Hospitality Management 16 (1), 47-61, 2010
652010
Workplace friendship in hospitality organizations: A scale development
E Omuris
International Journal of Contemporary Hospitality Management 31 (3), 1390-1411, 2019
312019
Öğretim elemanlarının etik sorumlulukları üzerine üniversite öğrencilerinin algılamaları
F Erdem, E Ömüriş, Ö Öz, H Boz, M Özmen, U Kubat
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2 (1), 38-63, 2014
312014
İşyerinde arkadaşlık ilişkilerinin temel belirleyicileri ve örgütsel sonuçlar üzerine etkisi
E Ömüriş
Akdeniz Üniversitesi, 2014
182014
The mediating role of meaning in life in the relationship between memorable tourism experiences and subjective well-being
D Aydın, E Ömüriş
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) 8 (2), 314-337, 2020
142020
ÖRGÜTSEL YAPILARDA ROMANTİK İLİŞKİLER: ALGILANAN GÜDÜLER VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Ömüriş, VR Ehtiyar
Akdeniz İİBF Dergisi 8 (16), 20-39, 2008
112008
Golf turizm motivasyonlarının incelenmesi Antalya-Belek destinasyonu üzerine nitel bir çalışma
G ÇETİNKAYA, M KAPLAN, E ÖMÜRİŞ
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (53), 42-55, 2019
92019
Mentors' Perceptions on the Post Mentoring Relationships in Academic Organizations.
F Erdem, E Ömüris
Universal Journal of Educational Research 2 (8), 537-534, 2014
82014
The relationship between cooperative and competitive behavioral tendencies and trust in coworkers
E Ömüriş, F Erdem, J Özen Aytemur
Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship 8 (3), 345-360, 2020
72020
İşyerinde arkadaşlık ilişkilerinin temel belirleyicileri ve örgütsel sonuçlar üzerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
E Ömüriş
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2014
62014
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Hırsızlık Sorunsalı Antalya Kundu Örneği. 11
AA Alan, R Ehtiyar, E Ömüriş
Ulusal Turizm Kongresi, 2-5, 2010
52010
Çevresel bilgi, çevresel farkındalık ve çevresel kaygının çevre dostu otelde kalma niyeti üzerindeki etkisi: su ve atık yönetimi teknolojilerinin rolü
S Doğan, MY Güngör, E Ömüriş
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 73-86, 2022
42022
Dönüşümsel Seyahat: Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği
ÖM ÖZÇELİK, E ÖMÜRİŞ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2), 172-182, 2020
42020
Examination of outdoor sports activities on individuals’ positive and negative affect
G ÇETİNKAYA, E ÖMÜRİŞ
International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS 3 (3 …, 2017
32017
Ziyaretçilerin park kullanım özelliklerinin genel park kullanım memnuniyeti üzerine etkisi
G ÇETİNKAYA, S SÖYLER, E ÖMÜRİŞ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (3), 2953-2966, 2019
22019
Well-being in cultural tourism: An explorative study on tourists’ experiences
E Ömüriş, Z Karsavuran, O Dirlik
PROCEEDINGS OF TCL2016 CONFERENCE TOURISM AND CULTURAL LANDSCAPES: TOWARDS A …, 2016
22016
İşyerinde romantik ilişkiler: Güdüler, yönetim müdahaleleri ve çalışan algılamaları üzerine bir araştırma
E Ömüriş
Akdeniz Üniversitesi, 2007
22007
The Reactions of Hotels To Economic Environmental Changes: The Example Of Five-Star Hotels In Antalya.
O DİRLİK, E ÖMÜRİŞ
International Journal of Contemporary Economics & Administrative Sciences 10 (2), 2020
12020
Qualitative Research on Individual Transformation Based on Travel Experiences
ÖM ÖZÇELİK, E ÖMÜRİŞ, D AYDIN
CITY TOURISM, 74, 2019
12019
SOUVENIRS IN A LOCAL FESTIVAL: VISITORS'PERCEPTIONS AND MOTIVATIONS
N GÜNEŞ, Z KARSAVURAN, E ÖMÜRİŞ
CONGRESS BOOK, 163, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20