Follow
Mehmet Emin Maşalı
Mehmet Emin Maşalı
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kur’ân’ın metin yapısı
ME Maşalı
Ankara: İlâhiyât Yay, 2004
872004
Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi
ME Maşalı
Ankara: Otto Yayınları 2, 2016
812016
İlahi Hitabın Tabiatı. çev
E Zeyd, N Hâmid
Mehmet Emin Maşalı. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2001
582001
Mushaf
ME Maşalı
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 31, 242-248, 2006
492006
Gelenek ve Yenilenme
H Hanefi
Mehmet Emin Maşalı (çev.) 1, 2011
142011
İlahi Hitabın Tabiatı
NH Ebu Zeyd
Çeviren Mehmet Emin Maşalı. Ankara: Kitabiyat Yayınları, 2001
132001
Kur’an Kıraatinde ve Kitabetinde Türkiye’nin Durumu
ME Maşalı
Tecvid Çalıştayı, 04-08.11, 2017
122017
İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları
ME MAŞALI
Bilimname 2008 (2), 2008
122008
İlâhi Hitabın Tabiatı,(çev. M. Emin Maşalı)
E Zeyd, N Hâmid
Ankara, 2001
112001
Osmanlı Dönemi Tefsir Usulü Çalışmaları
ME Maşalı
Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur'an Tefsirine Hizmetleri 1, 245-294, 2012
92012
Kaffal eş-Şâşî'de Kur'an Yorum Anlayışı
ME Maşalı
82016
İbn Haldûn’un Gözüyle Mushaf İmlası
ME Maşalı
Usûl İslam Araştırmaları Dergisi 22 (22), 8-24, 2014
82014
TEFSİRDE EHL-İ SÜNNET SAVUNMASI: İBNÜ’L-MÜNEYYİR ÖRNEĞİ
ME MAŞALI
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 5 (3), 61-90, 2005
82005
Nasr Hâmid Ebû Zeyd’in Yorum Telakkisi ve Bu Telakkinin Niyetselci ve Felsefi Hermenötiğe Atıfları
ME MAŞALI
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 (1), 2004
72004
İlahi Hitabın Tabiatı. trc
E Zeyd, N Hâmid
M. Emin Maşalı, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2001
72001
Kıraat Tefsir İlişkisi
ME Maşalı
Tefsire Akademik Yaklaşımlar 1, 357-378, 2013
62013
İbn Hazm’ın Dinî Düşünce Sisteminde Kur’ân ve Yorum
ME Maşalı
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2), 331-358, 2008
62008
Kâdî Abdülcebbâr’a Göre Dilsel Delâlet
ME MAŞALI
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 3 (3), 151-162, 2003
62003
Resmü'l Mushaf ve tarihsel değeri
ME Maşalı
Uludağ Üniversitesi, 2003
52003
Kur'an'ın Anlaşılmasında Gai Yorum: Geçmişten Günümüze Bir Tahlil Denemesi
ME Maşalı
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20