Takip et
Şener ŞENTÜRK
Şener ŞENTÜRK
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
S Bayat, H Kılıçaslan, Ş Şentürk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 204-216, 2014
862014
Fizik, kimya, biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşleri
S Bayat, Ş Şentürk
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 118-135, 2015
412015
Rafadan Tayfa çizgi filminin milli ve evrensel değerler açısından değerlendirilmesi
Ş Şentürk, A Keskin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 143-157, 2019
292019
Evde bakım hizmeti alan engelli bireye sahip ailelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi: Amasya örneği
YE ÖZTÜRK, Ş ŞENTÜRK, Y Macit
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1 (1), 48-67, 2017
292017
Internet Usage Habits and Cyberbullying Related Opinions of Secondary School Students.
S Sentürk, S Bayat
Universal journal of educational research 4 (5), 1103-1110, 2016
192016
Yeni ilköğretim programlarının öğretmen ve müfettiş görüşlerine göre değerlendirilmesi (Amasya İli Örneği)
Ş Şentürk
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2007
182007
Okul Öncesi Programinin Stufflebeam Bağlam, Girdi, Süreç Ve Ürün Modeline Göre Değerlendirilmesi
S AYDIN, Ş Şentürk, V Duran
Electronic Turkish Studies 13, 27, 2018
162018
Lifelong Learning Tendencies of Trainers in Adult Education.
S Sentürk, V Duran
International Journal of Evaluation and Research in Education 9 (1), 1-9, 2020
132020
Özel eğitim öğretmenlerinin yardımcı teknoloji kullanımına ilişkin tutumları
NM MEMET, Ş ŞENTÜRK
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (10), 221-230, 2021
112021
Investigation of pre-service teachers' techno-pedagogical skills and lifelong learning tendencies
Ş Şentürk
Participatory Educational Research 6 (2), 78-92, 2019
102019
Investigating the effect of educational games in science and tehnology course on the academic success of students at grade 7
S Bayat, H Kılıçarslan, Ş Şentürk
Abant İzzet Baysal University Faculty of Education Journal 14 (2), 204-216, 2014
102014
Özel eğitim bölümü lisans programının birleştirilmesine yönelik özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi
G Aydın, Ş Şentürk
Turkish Journal of Primary Education 6 (1), 36-50, 2021
82021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ALGILARI
S Aydın, Ş Şentürk
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 24 (2), 413-431, 2020
82020
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki The Relationship between Alternative Teacher Certification Program Students …
DGÜR ERDOĞAN, S BAYAT, Ş SENTÜRK
82017
Analysing the effects of educational games in science and technology course on seventh grade students’ academic achievements
S Bayat, H Kiliçarslan, Ş Şentürk
Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education 14 (2 …, 2014
82014
Little Man Tate ve Gifted filmleri üzerinden üstün yetenekliliğe bakış
Ş ŞENTÜRK
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 37 (2), 107-122, 2018
72018
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ETKİLİLİĞİ
S BAYRAM, Ş ŞENTÜRK
Trakya Eğitim Dergisi 12 (1), 396-416, 2022
62022
The relationship between individual innovativeness and techno-pedagogical levels of school administrators and teachers
Ş Şentürk, HT Uçar, İ Gümüş, İ Diksoy
Education Quarterly Reviews 4, 2021
62021
Toys library: A phenomenological study
Ş Şentürk, S Bayat
Journal of Educational Sciences Research International E-Journal 6, 173-190, 2016
52016
Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi
E SORUKLU, Ş ŞENTÜRK
The Journal of International Educational Sciences 10 (35), 167-192, 2023
42023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20