Prof. Dr. Murat Aydin
Prof. Dr. Murat Aydin
Verified email at comu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yoksullukla mücadelede vergi politikası ve Türkiye
M Aydın, T Türgay
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
282011
Bilgi kamusal bir mal mıdır?
İG Yumuşak, M AYDIN
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 104-122, 2005
112005
Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri
E Aktaş, İ Tuncer, M Aydın
Yayın Yeri: IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, 1980
81980
Mali krizlerde vergi politikası: 1989 sonrası Türkiye değerlendirmesi
M Aydın, M Erdoğdu
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3-6, 2007
72007
Enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü: Türkiye örneği
M Aydın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016
6*2016
Atık Yönetiminde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi
M Aydın, K Deniz
Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (30), 435-461, 2017
5*2017
Political Economy of Tax Evasion and Tax Loss in the Real Estate Sector: A Property Tax Reform Proposal for Turkey
MM Erdoğdu, BE Yılmaz, M Aydın, İ User
Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, 268-298, 2016
32016
Küreselleşme Kıskacında Maliye Politikası: Küreselleşme ve Vergilendirme Yetkisi
M AYDIN, İ ŞİRİNER
Vergi Dünyası, 2005
32005
Sağlık Hizmetlerinde, Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Bilgi Asimetrisinin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar: Çanakkale Örneği
K TEMEL, M AYDIN
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 21 (4), 745-765, 2018
12018
BİSİKLET KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI POZİTİF DIŞSALLIKLAR.
M AYDIN
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 17 (3), 2015
12015
Kamu Politikaları ve Liberter Paternalizm: Dürtme
M Aydın
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 2018
2018
Kentiçi Ulaşım Hizmetleri ve Dışsallık: Çanakkale Örneği
M Aydın, GI Aydın
IJOPEC Publication, 2017
2017
Türkiye'de Sosyal Devletin Vergileme Alanları
ÖT Murat Aydın
Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu, 297-320, 2015
2015
The Role of Lifelong Learning Over Sustainable Development
ÖT Murat Aydın
International Conference in Economics, 1-12, 2015
2015
BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE DIŞSALIK: ÇANAKKALE’YE YÖNELİK NİTEL VE NİCEL BİR İNCELEME
M AYDIN, P Evrim
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (24), 1-30, 2012
2012
OFTAXATION
M Aydın, SS Tan
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dışsallık Bağlamında Değerlendirilmesi: Seçilmiş Ülke Uygulamaları
ME KENANOĞLU, M AYDIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 …, 0
16| Havaalanlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye
ME KENANOĞLU, M AYDIN
Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 281, 0
Economic and Social Effects of Airfields: The Case of Turkey
ME Kenanoğlu, M Aydın
Contemporary Studies in Social, Economic & Financial Analysis, 217, 0
EKONOMİK KRİZLERDE KAYIT DIŞI EKONOMİ: SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELER İLE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
M AYDIN, Ü AKARSU
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (3), 289-315, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20