Ali Oluk
Ali Oluk
Verified email at kastamonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Korkmaz, R ÇAKIR, MY Özden, O Ali, S SARIOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 68-87, 2015
412015
Comparing Students’ Scratch Skills with Their Computational Thinking Skills in Terms of Different Variables
A Oluk, Ö Korkmaz
I.J. Modern Education and Computer Science, 1-7, 2016
362016
Scratch’ın 5. sınıf öğrencilerinin algoritma geliştirme ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerine etkisi
O Ali, Ö Korkmaz, HA Oluk
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 9 (1), 54-71, 2018
152018
Investigation of individuals’ computational thinking skills in terms of different variables
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden, A Oluk, S Sarıoğlu
Ondokuz Mayis University Journal of Faculty of Education 34 (2), 68-87, 2015
102015
Effects of Using the Scratch Program in 6th Grade Information Technologies Courses on Algorithm Development and Problem Solving Skills
A OLUK, F SALTAN
Participatory Educational Research, 10-20, 2015
62015
Öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerinin mantıksal matematiksel zekâ ve matematik akademik başarıları açısından incelenmesi
A Oluk
Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
42017
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Mantıksal Matematiksel Zekâ ve Problem Çözme Becerileri Açısından İncelenmesi
O Ali, R ÇAKIR
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2), 457-473, 2019
12019
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin eğitsel robotların kullanımına yönelik görüşleri
A Oluk, Ö Korkmaz
Pegem Atıf İndeksi, 215-224, 2018
12018
Nesfatin-1 Ameliorates Sepsis-Induced Remote Organ Injury: The Role of Oxidant-Antioxidant Status and Neutrophils/Nesfatin-1 Sepsisin Yol Actigi Uzak Organ Yaralanmasini …
ZN Ozdemir-Kumral, A Cumhur, AI Oluk, A Hoscan, I Onem, G Contuk, ...
Clinical and Experimental Health Sciences 8 (3), 175-182, 2018
2018
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
M DURMUŞ İSKENDER, C KAŞ GÜNER, A OLUK
Journal of International Social Research 11 (56), 2018
2018
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL ROBOTLARIN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
O Ali, Ö KORKMAZ
Değ şen Dün, 215, 2018
2018
Effect of scratch on 5th graders’ algorithm development and computational thinking skills [Scratch’ın 5. Sınıf öğrencilerinin algoritma geliştirme ve bilgi-İşlemsel düşünme …
A Oluk, Ö Korkmaz, HA Oluk
Karadeniz Technical University, 2018
2018
Sepsis-Induced Hepatic Injury in Rats is Attenuated by Nesfatin-1 Without the Contribution of Antioxidant Mechanisms
ZNÖ Kumral, A Cumhur, AI Oluk, A Hoscan, I Onem, G Conturk, F Ercan, ...
Gastroenterology 152 (5), S560, 2017
2017
Nesfatin-1 ameliorates sepsis-induced cerebral and renal damage: the role of oxidant-antioxidant status and neutrophils
ZN Ozdemir, A Cumhur, AI Oluk, A Hoscan, I Onem
2011
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMASIYLA İLGİLİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ
O Ali, R TÖSTEN, MD KAYA, YS KÖSELİOĞLU
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (13), 27-44, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15