Follow
Varol Karaaslan
Varol Karaaslan
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Medeni Usul Hukuku
AC Budak, V Karaaslan
Adalet Yayınevi, 2017
2022017
Medenî Usul hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi
V Karaaslan
Adalet Yayınevi, 2019
392019
Hâkimin Tarafsızlığı İlkesi İle Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi Arasındaki İlişki
V Karaaslan
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2), 97-132, 2014
20*2014
HMK m. 353/1-a Üzerine Bir İnceleme
V Karaaslan
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 22 (37), 219-239, 2017
172017
KOLLEKTİF HUKUKİ HİMAYENİN FARKLI GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ: CLASS ACTION VE TOPLULUK DAVALARI
V Karaaslan, M Eroğlu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (3-4), 201-221, 2009
162009
KANUN YOLLARI SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
V Karaaslan
Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi 15 (43), 441-466, 2019
92019
Medenî Usul Hukuku, 3
B AC, V Karaaslan
Bası, Ankara, 2019
82019
Medeni Usul Hukuku (2. b.)
AC BUDAK, V KARAASLAN
Ankara, 2018
72018
Medenî Usul Hukuku
V Karaaslan, AC Budak
Ankara, Adalet Yayınevi, 2017
62017
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
AC Budak, V Karaaslan, E Apaydın, F Aydemir
İstanbul: Filiz, 2021
52021
7251 Sayılı Kanunla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
AC Budak, V Karaaslan
İstanbul Barosu Dergisi 94 (5), 15-50, 2020
42020
BELİRSİZ ALACAK DAVASI/KISMİ DAVA-BİR MADALYONUN İKİ YÜZÜ MÜ?
V Karaaslan
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (1), 213-242, 2016
42016
Avrupa İlamsız İcra Tüzüğü
V Karaaslan
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (1), 101-118, 2010
42010
Alman ve Türk Hukukuna Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması
E Karaaslan, V KARAASLAN
Adalet Dergisi, S 22, 121-143, 2005
42005
Elektronischer Rechtsverkehr im Deutschen Recht und Überlegungen zum Türkischen Recht
V Karaaslan
Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul 41 (58), 197-217, 2009
32009
Tacir Olmayan Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulü (Tüketici İflâsı)
V Karaaslan
22021
Senetle İspat Mecburiyeti Gerçekten Bir Mecburiyet mi?
V Karaaslan
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 15 (44), 813-846, 2019
22019
Anayasa Mahkemesi'nin Harçlar Kanunu 28. ve 32. Maddeleri hakkındaki kararı ve harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni hukuki durum
V Karaaslan
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2), 141-152, 2011
22011
Hükmün Tamamlanması
E Karaaslan, V Karaaslan
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2), 557-578, 2021
12021
Internationale Zustellungen nach der EuZVO und der ZPO und ihre Auswirkungen auf die Anerkennung der Entscheidungen
V Karaaslan
Shaker, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20