Takip et
Said Kıngır
Said Kıngır
sakarya üniversitesi turizm fakültesi
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yönetsel anlamda zamanın etkin kullanımı ve bir araştırma, 1
S Kıngır
Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007
1182007
Factors that affect hotel employees motivation, the case of Bodrum
S Kingir, M Mesci
Serbian journal of management 5 (1), 59-76, 2010
1052010
BİR HİZMET İŞLETMESİOLARAK BEŞYILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YÖNETSEL SORUNLAR
S Kıngır
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 457-481, 2006
1012006
Toplam kalite yönetimi
S Kıngır
Nobel, 2006
882006
Kadının görünmeyen emeği: İkinci vardiya
S Başak, S Kıngır, Ş Yaşar
Anka Kadın Araştırma Merkezi. Ankara: Ames Yayıncılık, 2013
802013
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İŞGÖREN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
S KINGIR, E TAŞKIRAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2006
792006
Öğrenen organizasyonlar
S Kıngır, M Mesci
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 (19), 63-81, 2007
752007
Çağdaş yönetim araçlarından seçmeler
MŞ Şimşek, S Kıngır
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006
452006
Psychological symptom profile of butchers working in slaughterhouse and retail meat packing business: A comparative study
A Emhan, Y AS, Y Bez, S Kingir
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 (2), 2012
372012
KIYASLAMAYA İLİŞKİN TEORİK BİR ÇALIŞMA
K Çatı, S Kıngır, M Mesci
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 (21), 147-171, 2007
342007
TÜRKİYE’DEKİ SEYAHAT ACENTALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
İ Kılınç, S Kıngır, M Mesci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 25-42, 2010
332010
Konya ili örneğinde kalkınma ve inanç turizmi
B Eşitti, S Kıngır
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 6 (12), 175-190, 2015
322015
Zamanın etkin kullanımını sağlayan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Y Karagöz, S Kıngır, M Mesci, Z Akbaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 97-108, 2010
302010
Restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine etkisi: Amasra’da faaliyet gösteren balık restoranları üzerine bir araştırma. Ed. B. Zengin ve O. Özer
A Karakaş, Y Bilgin, S Kıngır
4th International Congress of Tourism & Management Researches 12 (14), 608-14, 2017
272017
Kariyer planlama ve kariyer geliştirme sorunları
S Kıngır, G Gün
Ekev Akademi Dergisi 11 (30), 27-298, 2007
272007
Üniversite öğrencilerinin fast-food tercih etme sebeplerinin belirlenmesi: Dicle üniversitesi örneği
S Kıngır, A Karakaş, Hİ Şengün, İ Çenberlitaş
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 12 (3), 2015
242015
Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler içinde: Yönetici ve Liderlik
S Kıngır, M Şahin
Editör: Mehmet Tikici), Ankara: Nobel Yayın 409, 2005
242005
Örgütsel davranış boyutlarından seçmeler
A Aksoy, S Karatepe, M Deniz, E Kaya, M Türk, S Kıngır, H Altay, İ Kılıç, ...
Ankara: Nobel yayın, 2005
222005
Evaluation of university employees’ work behaviours performance via entropy based TOPSIS methods
A Karakaş, S Kıngır, A Öztel
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
212016
Toplam kalite ve stratejik yönetimde yeni eğilimler
S Kıngır
Ankara: Gazi Kitabevi, 2007
212007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20