Follow
Kübra Yazici
Kübra Yazici
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at yobu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Role of the landscape architecture in interdisciplinary planning of sustainable cities
B Gulgun, MA Guney, E Aktas, K Yazici
J. Environ. Protec. Ecol 15 (4), 1877-1880, 2014
762014
Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları
FÜ Ankaya, K YAZICI, G BALIK, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 69-72, 2018
412018
Açık-yeşil alanlarda dış mekân süs bitkilerinin önemi ve yaşam kalitesine etkisi; Tokat kenti örneği
BG Aslan
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 (3), 275-284, 2017
262017
Çaycuma (Zonguldak) kentinin kentsel açık-yeşil alan yeterliliği ve geliştirme olanakları
ŞB Akça, K Yazici
VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, 2017
222017
Earthquake park design and some examples from the world and Turkey
B Gülgün, K Yazici, S Dursun, BT Tahta
Journal of International Environmental Application and Science 11 (2), 159-165, 2016
162016
Tokat kenti-yeşilırmak yakın çevresinde bulunan rekreasyonel alanlarda kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi
K YAZICI, AA SAĞLAMER
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 (4), 766-776, 2019
142019
Kentsel Yaşam Kalitesi Açisindan Süs Bitkilerinin Önemi; Tokat/Merkez-Yeşilirmak Örneği
K YAZİCİ, T ÜNSAL
Ziraat Mühendisliği, 66-76, 2019
142019
Visual preferences assessment of landscape character types using data mining methods (Apriori algorithm): The case of Altınsaç and Inkoy (Van/Turkey)
F Asur, S Deniz Sevimli, K Yazici
Journal of Agricultural Science and Technology 22 (1), 247-260, 2020
132020
Yeşil altyapı sistemlerinde mevcut uygulamalar
BG ASLAN, K YAZİCİ
Ziraat Mühendisliği, 31-37, 2016
132016
TR83 illerinde süs bitkileri sektörünün mevcut durumu ve geliştirilmesi üzerine bir araştırma
K Yazici, B Gülgün
Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3 (1), 18-24, 2016
122016
Kentsel peyzaj tasarımlarında aydınlatma donatı elemanlarının kullanımı; Yozgat Spor Vadisi Örneği
K YAZİCİ, S TEMİZEL
ISPEC Journal of Agricultural Sciences 4 (4), 952-971, 2020
112020
Alternatives of the green tissue in the city centres
B Gülgün, M Abdioğlu, K Yazici, Ş Dursun
International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences 5 (1), 17-22, 2015
112015
The alternatives use of aquatic plants in geopark within approach landscape ecology
K Yazici, B Gulgun
Environment, Development and Sustainability 23 (3), 4086-4102, 2021
82021
EVALUATION OF VISUAL LANDSCAPE QUALITY IN THE WETLANDS NORTH OF SIVAS (TURKEY).
K Yazici
Applied Ecology & Environmental Research 16 (4), 2018
82018
KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL-ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ
K Yazici
Ziraat Mühendisliği, 30-39, 2017
82017
Assessment of landscape types and aesthetic qualities by visual preferences (Tokat, Turkey)
K Yazici, F Asur
Journal of Environmental Protection and Ecology 22 (1), 2021
72021
Visual preferences assessment of landscape character types using data mining methods (Apriori algorithm): the case of Altnsa and Inkoy (Van/Turkey)
F Aur, SS Deniz, K Yazici
Journal of Agricultural Science and Technology 22 (1), 247-260, 2020
72020
Ecotourism in Turkey and The World Social Cultural and Economic Benefits
F Ankaya, K Yazici, G Balık, B Gülgün
International Symposium for Environmental Science and Engineering Research, 2018
72018
Potential of rural tourism and ecotourism and SWOT analysis: Case of Başkale (Van, Turkey) and its surroundings
K Yazici, BG Aslan, F Ankaya
Soc Sci, 132-45, 2017
72017
Determination of heavy metal contents in St. John’s Wort (Hypericum spp) in Zonguldak, Turkey
S Colak, K Yazici, SB Akca
Fresenius Environmental Bulletin 29 (5), 3571-3578, 2020
62020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20