Follow
EMİNE DURMUŞ
EMİNE DURMUŞ
İnönü Üniversitesi Profesör Psikolojik Danışman
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET VE SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİ
E Durmuş, U Gürgan
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (3), 253-269, 2005
1342005
Investigation of burnout in marriage
M Pamuk, E Durmuş
Journal of Human Sciences 12 (1), 162-177, 2015
832015
Uzun evlilikler: Bir yastıkta kırk yıl
Y Demir, E Durmuş
522015
Utangaç olan ve olmayan öğrencilerin algıları
E Durmuş
46*2007
Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi
E Durmuş
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2008
43*2008
DİJİTAL EBEVEYNLİK FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
A MANAP, E DURMUŞ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 978-993, 2020
38*2020
Kişilerarası bağımlılık eğiliminin beş faktör kişilik özellikleri açısından incelenmesi
Y Ulusoy, E Durmuş
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 1-21, 2011
37*2011
AKRAN ZORBALIĞI, OKUL TÜKENMİŞLİĞİ VE EBEVEYN İZLEMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.
A AYPAY, E DURMUŞ, EC AYBEK
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
352016
Dijital ebeveynlik farkındalığının aile içi roller ve çocukta internet bağımlılığına göre incelenmesi
A MANAP, E DURMUŞ
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (1), 141-156, 2021
31*2021
Okul tükenmişliğini önlemede ebeveyn izlemesi ve olumlu okul iklimi
E Durmuş, A Aypay, EC Aybek
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 23 (3), 355-386, 2017
28*2017
Cinsel taciz: üniversite öğrencilerinin algı ve tepkileri
E Durmuş
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 15-30, 2013
28*2013
The Relationship between Smartphone Addiction and Perceived Social Support of University Students'.
N KONAN, E DURMUŞ, A AĞIROĞLU BAKIR, D TÜRKOĞLU
International Online Journal of Educational Sciences 10 (5), 2018
272018
Evaluation of cooperativeness as a character attribute for high scool students with attitudes of bully, self-confident and avoidant from bullying
A Aypay, E Durmuş
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 41 (2 …, 2008
25*2008
Evli çiftlerin duygusal zeka düzeyleri ile evlilik uyumlarının karşılaştırılması
E Durmuş, B Eser
Çukurova Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 23 (1), 352-369, 2014
232014
Evli bireylerde kişilerarası ilişki tarzı ile evlilik doyumu arasındaki ilişki: evlilikte özyeterlik algısının aracı rolü
F Kasapoğlu, M Kutlu, E Durmuş
Nesne Psikoloji Dergisi (NPD) 5 (11), 469-487, 2017
212017
How is smartphone addiction related to interaction anxiety of prospective teachers?
N Konan, E Durmuş, D Türkoğlu, A Ağıroğlu Bakır
Education Sciences 8 (4), 186, 2018
182018
Determination of beliefs, attitudes of consulting teachers towards mental diseases, and referral reasons of their students to a child and adolescent psychiatrist
MO Kutuk, E Durmus, C Gokcen, F Toros, G Guler, E Evegu
162016
Evlilik doyumunun cinsiyet açısından incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması
RG Haylı, E Durmuş, A Kış
Journal of Human Sciences 14 (4), 3328-3342, 2017
15*2017
Ergen bakış açısıyla okulda şiddet ve çözüm önerileri
E Durmuş
E-International Journal Of Educational Research 4 (3), 41-57, 2013
152013
Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık: Ergenlerde yaygınlığı ve önemi
Z UÇANOK, E DURMUŞ, D KARASOY
142011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20