Lokman Demir
Lokman Demir
Google
lokmandemir.com.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Gelişme yazını açısından modernizm, kapitalizm ve azgelişmişlik
F Ercan
Bağlam Yayıncılık, 2003
1182003
İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri
F Ercan, SA Altun
Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme …, 2005
1002005
Effects of organizational justice, trust and commitment on employees' deviant behavior
M Demir
Anatolia 22 (2), 204-221, 2011
762011
Eğitim ve kapitalizm: Neo-liberal eğitim ekonomisinin eleştirisi
F Ercan
Bilim Yayıncılık, 1998
741998
Eğitim ve kapitalizm: Neo-liberal eğitim ekonomisinin eleştirisi
F Ercan
Bilim Yayıncılık, 1998
741998
Kriz ve yeniden yapılanma sürecinde dünya kentleri ve uluslararası kentler: İstanbul
F Ercan
Toplum ve Bilim 71, 61-96, 1996
651996
Türkçe/edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti
C Demir
Millî eğitim dergisi 34, 169, 2006
642006
İşgörenlerin çalışma yaşamı kalitesi algılamalarının işte kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisi
M Demir
Ege Akademik Bakış Dergisi 11 (3), 453-464, 2011
622011
İşgörenlerin çalışma yaşamı kalitesi algılamalarının işte kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisi
M Demir
Ege Akademik Bakış Dergisi 11 (3), 453-464, 2011
622011
Toplumlar ve ekonomiler: sosyal bilimleri açın!
F Ercan
Bağlam Yayıncılık, 2001
622001
Toplumlar ve ekonomiler: sosyal bilimleri açın!
F Ercan
Bağlam Yayıncılık, 2001
622001
Konaklama işletmelerinde insan kaynakları kapsamında işgücü devir hızının analizi ve Muğla bölgesi örneği
Ö Tütüncü, M Demir
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
612003
İş yaşamında ayrımcılık: Turizm sektörü örneği
M Demir
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 760-784, 2011
602011
İş yaşamında ayrımcılık: Turizm sektörü örneği
M Demir
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 760-784, 2011
602011
Ağırlama işletmelerinde örgütsel sapma ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki
M Demir, Ö Tütüncü
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 21 (1), 64-74, 2010
602010
Rescaling as a class relationship and process: The case of public procurement law in Turkey
F Ercan, S Oguz
Political Geography 25 (6), 641-656, 2006
582006
Evaluation of urine collection methods for the diagnosis of urinary tract infection in children
C Karacan, N Erkek, S Senel, SA Gunduz, G Catli, B Tavil
Medical Principles and Practice 19 (3), 188-191, 2010
562010
Effect of cup feeding and bottle feeding on breastfeeding in late preterm infants: a randomized controlled study
G Yilmaz, N Caylan, CD Karacan, İ Bodur, G Gokcay
Journal of Human Lactation 30 (2), 174-179, 2014
542014
Brief intervention on maternal smoking: a randomized controlled trial
G Yılmaz, C Karacan, A Yöney, T Yılmaz
Child: care, health and development 32 (1), 73-79, 2006
512006
Çelişkili Bir Süreklilik Olarak Sermaye Birikimi
F Ercan
Praksis 5, 25-77, 2002
512002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20