Hasan Akyer
Hasan Akyer
dr of Industrial Engineering, Pamukkale University
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An artificial bee colony algorithm with feasibility enforcement and infeasibility toleration procedures for cardinality constrained portfolio optimization
CB Kalayci, O Ertenlice, H Akyer, H Aygoren
Expert Systems with Applications 85, 61-75, 2017
332017
ÜLKE KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇİMİNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN UYGULAMASI
Y Şahin, H Akyer
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 3 (5), 72-87, 2011
182011
On teaching assistant-task assignment problem: A case study
MG Güler, ME Keskin, A Döyen, H Akyer
Computers & Industrial Engineering 79, 18-26, 2015
162015
A review on the current applications of genetic algorithms in mean-variance portfolio optimization Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları …
CB Kalayci, O Ertenlice, H Akyer, H Aygoren
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 23 (4), 470-476, 2017
152017
Etkin Portföylerin Belirlenmesinde Veri Aralığı, Hisse Senedi Sayısı ve Risk Düzeyi Faktörlerinin Etkisi
H Aygören, H Akyer
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (2), 9-17, 2013
82013
Examination timetabling problem with scarce resources: a case study
ME Keskin, A Döyen, H Akyer, MG Güler
European Journal of Industrial Engineering 12 (6), 855-874, 2018
32018
Ülke kaynaklarının verimli kullanımı: 4x4 arama ve kurtarma aracı seçiminde AHS ve TOPSIS yöntemlerinin uygulaması
Y Sahin, H Akyer
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 3 (5), 72-87, 2011
32011
Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması
CB Kalayci, Ö ERTENLİCE, H Akyer, H AYGÖREN
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (4), 470-476, 0
3
Ortalama-Varyans portföy optimizasyonu için parçacık sürü optimizasyonu algoritması: Bir Borsa İstanbul uygulaması
H Akyer, CB KALAYCI, H Aygören
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24 (1), 124-129, 2018
22018
Staggered working hours in order to reduce traffic congestion
O Mutlu, Z Durak, H Akyer
PAMUKKALE UNIV, 2020
2020
Kademeli mesai saati ile trafik sıkışıklığının azaltılması
Ö Mutlu, Z Durak, H Akyer
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 26 (4), 730-736, 2020
2020
Optimal Production Planning for Organic Agriculture Products: A Case Study of Turkey
H Akyer, Z Durak
Proceedings of International Academic Conferences, 2018
2018
HEAVY METALS IN THE RHIZOSPHERE OF ABSINTHIUM (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.)
EN Polivkina, EN Artamonova, ZS Kassymova, EP Evlampiyeva, ...
PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS (PSP), 2018
2018
Particle swarm optimization algorithm for mean-variance portfolio optimization: A case study of Istanbul Stock Exchange
H Akyer, CB Kalaycı, H Aygören
PAMUKKALE UNIV, 2018
2018
Particle swarm optimization algorithm for mean-variance portfolio optimization: A case study of Istanbul Stock Exchange
H Akyer, CB Kalayci, H Aygören
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 24 (1), 124-129, 2018
2018
An artificial bee colony algorithm with feasibility enforcement and
CB Kalayci, O Ertenlice, H Akyer, H Aygoren
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017
2017
Optimal portföy yönetiminde sezgisel yaklaşımlar
H Akyer
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
2016
Determining the optimum production portfolio in agricultural sector: Province of Denizli Case
H Akyer, M Utku, Y Kaya
Ahmet Gökgöz, 2016
2016
ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN UYGULAMASI.
Y ŞAHİN, H AKYER
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 3 (5), 2011
2011
OPTIMUM AGRICULTURAL PRODUCTION PLANNING: A CASE STUDY OF AYDIN
Z DURAK, H AKYER, Ö MUTLU
USING OF THE SOME BOUNDED INFLUENCE ESTIMATORS IN A SURVEY STUDY 2 …, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20