Takip et
Ejder Ayçin
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çok Kriterli Karar Verme: Bilgisayar Uygulamalı Çözümler (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3.Basım)
E Ayçin
Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2023
175*2023
Customer segmentation by using RFM model and clustering methods: a case study in retail industry
O Dogan, E Ayçin, Z Bulut
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences 8, 2018
1102018
BIST ticaret endeksinde yer alan işletmelerin finansal performanslarının Entropi ve MAIRCA yöntemleri ile değerlendirilmesi
E Ayçin, P Güçlü
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 287-312, 2020
892020
OECD ülkelerinin lojistik performanslarının SWARA tabanlı EDAS yöntemi ile değerlendirilmesi
A Kısa, E Ayçin
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
72*2019
An integrated interval type 2 fuzzy AHP and COPRAS-G methodologies for supplier selection in the era of Industry 4.0
S Kayapinar Kaya, E Aycin
Neural computing and applications 33 (16), 10515-10535, 2021
632021
Personel seçim sürecinde CRITIC ve MAIRCA yöntemlerinin kullanılması
E Ayçin
İşletme 1 (1), 1-12, 2020
602020
BIST menkul kıymet yatırım ortaklıkları endeksinde (XYORT) yer alan işletmelerin finansal performanslarının entropi ve gri ilişkisel analiz bütünleşik yaklaşımı ile …
E Ayçin
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2 …, 2018
602018
Mevduat bankalarinin performanslarinin ENTROPİ ve MAIRCA yöntemleri ile değerlendirilmesi
E Ayçin, Ç Orçun
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (42), 175-194, 2019
582019
Towards the circular economy: Analysis of barriers to implementation of Turkey’s zero waste management using the fuzzy DEMATEL method
E Ayçin, S Kayapinar Kaya
Waste Management & Research 39 (8), 1078-1089, 2021
492021
Ülkelerin inovasyon performanslarının ölçümünde Entropi ve MABAC çok kriterli karar verme yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanılması
E Ayçin, E Çakın
Akdeniz İİBF Dergisi 19 (2), 326-351, 2019
472019
Novel comprehensive MEREC weighting-based score aggregation model for measuring innovation performance: The case of G7 countries
F Ecer, E Aycin
Informatica 34 (1), 53-83, 2023
322023
Sosyal gelişme endeksine göre ülkelerin değerlendirilmesi: MEREC ve MARCOS yöntemleri ile bir uygulama
E Ayçin, T Arsu
İzmir Yönetim Dergisi 2 (2), 75-88, 2021
302021
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) SİSTEMLERİNİN SEÇİMİNDE MACBETH VE MABAC YÖNTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞİK OLARAK KULLANILMASI
E AYÇİN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 533-552, 2019
30*2019
Evaluation of OECD countries with multicriteria decision-making methods in terms of economic, social and environmental aspects
T Arsu, E Ayçin
Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications 4 (2), 2021
292021
KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
E Ayçin, E Çakın
Journal of Yaşar University 14 (55), 251-265, 2019
212019
CODAS ve entropi yöntemleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarinin düzey 1 bölgelerine göre incelenmesi
E Ayçin, T Arsu
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (18), 425-447, 2019
202019
Evaluation of social factors within the circular economy concept for European countries
SK Kaya, E Ayçin, D Pamucar
Central European Journal of Operations Research 31 (1), 73-108, 2023
182023
Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin seçimindeki kriterlerin best-worst metodu ile değerlendirilmesi
H Aşan, E Ayçin
Akademik İzdüşüm Dergisi 5 (2), 114-124, 2020
182020
Yalın Üretim Uygulamalarında İsrafın Azaltılması İle Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkilerin ve Etkileşimin Analizi
E Ayçın
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
182016
A new hybrid fuzzy multi-criteria decision methodology for prioritizing the antivirus mask over COVID-19 pandemic
SK Kaya, D Pamucar, E Aycin
Informatica 33 (3), 545-572, 2022
172022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20