Ejder Ayçin
Title
Cited by
Cited by
Year
OECD ülkelerinin lojistik performanslarının SWARA tabanlı EDAS yöntemi ile değerlendirilmesi
ACG Kisa, E Ayçin
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
212019
BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) yer alan işletmelerin finansal performanslarının entropi ve gri ilişkisel analiz bütünleşik yaklaşımı ile …
E Ayçin
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2 …, 2018
202018
Customer segmentation by using RFM model and clustering methods: a case study in retail industry
O Dogan, E Ayçin, Z Bulut
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2018
172018
Çok Kriterli Karar Verme: Bilgisayar Uygulamalı Çözümler
E Ayçin
162019
BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
E Ayçin, P Güçlü
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 287-312, 2020
142020
Yalın Üretim Uygulamalarında İsrafın Azaltılması İle Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkilerin ve Etkileşimin Analizi
E Ayçın
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
132016
MEVDUAT BANKALARININ PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
E Ayçin, Ç ORÇUN
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (42), 175-194, 2019
102019
Ülkelerin inovasyon performanslarının ölçümünde Entropi ve Mabac çok kriterli karar verme yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanılması
E AYÇİN, E ÇAKIN
Akdeniz İİBF Dergisi 19 (2), 326-351, 2019
82019
CODAS VE ENTROPİ YÖNTEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DÜZEY 1 BÖLGELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
E AYÇİN, A Talip
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (18), 425-447, 2019
72019
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) SİSTEMLERİNİN SEÇİMİNDE MACBETH VE MABAC YÖNTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞİK OLARAK KULLANILMASI
E AYÇİN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 533-552, 2019
62019
BULANIK MODELLEME İLE TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
E AYÇIN, O ÖZVERİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
62015
KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
E Ayçin, E Çakın
Journal of Yaşar University 14 (55), 251-265, 2019
52019
Evaluation of service supply chain performance criteria with DANP method
O Özveri, P GÜÇLÜ, E Aycin
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (4), 104-119, 2015
42015
Personel Seçim Sürecinde CRITIC ve MAIRCA Yöntemlerinin Kullanılması
E Ayçin
İşletme 1 (1), 1-12, 2020
32020
BIST’te İşlem Gören Bilişim Sektöründeki Firmaların Finansal Performanslarının Entropi ve Topsis Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
E Ayçin, H Aşan
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi IZCEAS-18, 1-20, 2018
32018
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Seçimindeki Kriterlerin Best-Worst Metodu ile Değerlendirilmesi
A Hakan, E AYÇİN
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik …, 2020
22020
Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi
E Ayçin
Alphanumeric Journal 6 (2), 277-292, 2018
22018
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ SEÇİMİNDE SWARA VE COPRAS YÖNTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞİK OLARAK KULLANILMASI
E AYÇİN
Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi 1 (2), 51-58, 2018
22018
USE OF DATA MINING TECHNIQUES IN ADVANCE DECISION MAKING PROCESSES IN A LOCAL FIRM
O Doğan, H Aşan, E Ayçın
European Journal of Business and Economics 10 (2), 16-19, 2015
22015
Kural tabanlı bulanık modelleme ve fiyat tahminleme sürecinde bir uygulama
E AYÇIN
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20