Takip et
Hüseyin Güher
Hüseyin Güher
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Analysis of benthic macroinvertebrates in relation to environmental variables of Lake Gala, a National Park of Turkey
B Çamur-Elipek, N Arslan, T Kirgiz, B Öterler, H Güher, N Özkan
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10 (2), 2010
832010
Isolation, identification and seasonal distrubution of airborne and waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul–Turkey)
A Asan, T Kirgiz, B Sen, B Camur–Elipek, U Guner, H Guher
Journal of Basic Microbiology: An International Journal on Biochemistry …, 2003
542003
A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 24 (3), 237-244, 2000
442000
Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of Lake Terkos (Durusu)
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 26 (3), 283-288, 2002
412002
The dynamics of zooplankton in national park of Lake Gala (Edirne-Turkey)
H Güher, S Erdoğan, T Kırgız, B Çamur-Elipek
Acta Zoological Bulgarica 63 (2), 157-168, 2011
382011
The Rotifera fauna of Gala Lake (Edirne-Turkey)
S Erdoğan, H Güher
Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (11), 1579-1583, 2005
382005
Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller’inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı
H Güher
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20 (1), 51-62, 2003
292003
A study on zooplankton organisms community structures of Lake Terkos (İstanbul-Turkey)
H Güher, T Kırgız, B Çamur, U Güner
Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (4), 566-570, 2004
242004
ALIÇ GÖLETİ PERİFİTİK ZOOPLANKTON (CLADOCERA, COPEPODA, ROTİFERA) TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Güher, S Erdogan
Journal of FisheriesSciences. com 2 (3), 516-523, 2008
232008
A checklist for zooplankton (Rotifera, Copepoda, Cladocera) of European Turkey inland waters
H Güher
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 31 (4), 221-225, 2014
212014
Mert, Erikli, Hamam, Pedina Gölleri’nin (‹¤ neada/K› rklareli) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çal› flma
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 23 (EK1), 47-54, 1999
211999
Çorlu Deresi'nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi.
M Taş, T Kırgız, N Arslan, B Çamur-Elipek, H Güher
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 25 (4), 2008
202008
Süleoğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri.
Hüseyin Güher, Timur Kırgız
Anadolu Üniv. Fen Ed. Fak. Der, C.2, S. 1, 25-43 2 (1), 25-43, 1989
20*1989
The Copepoda (Crustacea) freshwater fauna of Turkish Thrace region (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)
H Güher, T Kırgız
Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (5), 834-837, 2004
192004
A taxonomical study on the Cladocera and Copepoda species (Crustacea) of Mert, Erikli, Hamam, Pedina lakes (İğneada/Kırklareli)
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 23 (5), 47-54, 1999
191999
The Rotifera fauna of Turkish thrace (Edirne, Tekirdağ, Kirklareli).
S Erdoğan, H Güher
172012
Spatial and temporal distribution of phytoplankton in Lake Gala (Edirne/TURKEY)
B Öterler, M Albay, BÇ Elipek, H Güher, T Kırgız
Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2), 71-78, 2015
162015
Süloğlu Baraj Gölü’nün (Edirne) zooplankton (rotıfera, cladocera, copepoda) faunası ve mevsimsel değişimi
H Güher, Ş Çolak
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
152015
Some biological properties of Scardinius erythrophthalmus L., 1758 and Carassius carassius L., 1758 (Pisces) in Hamam Lake (İğneada-Kırklareli)
Ü Erdem, T Kırgız, H Güher, C Türeli
XII. Ulusal biyoloji kongresi 6 (8), 1994
141994
Edirne Bölgesi Cladocera (Crustacea) Türleri
H Güher, T Kırgız
XI. Ulusal Biyoloji Kongresi 24 (27), 89-97, 1992
121992
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20