Takip et
Hüseyin Güher
Hüseyin Güher
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Analysis of benthic macroinvertebrates in relation to environmental variables of Lake Gala, a National Park of Turkey
B Çamur-Elipek, N Arslan, T Kirgiz, B Öterler, H Güher, N Özkan
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10 (2), 2010
832010
Isolation, identification and seasonal distrubution of airborne and waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul–Turkey)
A Asan, T Kirgiz, B Sen, B Camur–Elipek, U Guner, H Guher
Journal of Basic Microbiology: An International Journal on Biochemistry …, 2003
542003
A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 24 (3), 237-244, 2000
442000
Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of Lake Terkos (Durusu)
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 26 (3), 283-288, 2002
412002
The Rotifera fauna of Gala Lake (Edirne-Turkey)
S Erdoğan, H Güher
Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (11), 1579-1583, 2005
392005
The dynamics of zooplankton in national park of Lake Gala (Edirne-Turkey)
H Güher, S Erdoğan, T Kırgız, B Çamur-Elipek
Acta Zool Bulg 63 (2), 157-168, 2011
382011
Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller’inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı
H Güher
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 20 (1), 51-62, 2003
302003
A study on zooplankton organisms community structures of Lake Terkos (İstanbul-Turkey)
H Güher, T Kırgız, B Çamur, U Güner
Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (4), 566-570, 2004
252004
ALIÇ GÖLETİ PERİFİTİK ZOOPLANKTON (CLADOCERA, COPEPODA, ROTİFERA) TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Güher, S Erdogan
Journal of FisheriesSciences. com 2 (3), 516-523, 2008
222008
A checklist for zooplankton (Rotifera, Copepoda, Cladocera) of European Turkey inland waters
H Güher
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 31 (4), 221-225, 2014
212014
Mert, Erikli, Hamam, Pedina Gölleri’nin (‹¤ neada/K› rklareli) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çal› flma
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 23 (EK1), 47-54, 1999
211999
Çorlu Deresi'nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi.
M Taş, T Kırgız, N Arslan, B Çamur-Elipek, H Güher
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 25 (4), 2008
202008
The Copepoda (Crustacea) freshwater fauna of Turkish Thrace region (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)
H Güher, T Kırgız
Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (5), 834-837, 2004
192004
A taxonomical study on the Cladocera and Copepoda species (Crustacea) of Mert, Erikli, Hamam, Pedina lakes (İğneada/Kırklareli)
H GÜHER
Turkish Journal of Zoology 23 (5), 47-54, 1999
191999
Süleoğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri.
Hüseyin Güher, Timur Kırgız
Anadolu Üniv. Fen Ed. Fak. Der, C.2, S. 1, 25-43 2 (1), 25-43, 1989
19*1989
THE ROTIFERA FAUNA OF TURKISH THRACE (EDIRNE, TEKIRDAÐ, KIRKLARELI)
S Erdogan, H Güher
Journal of FisheriesSciences. com 6 (2), 132, 2012
172012
Spatial and temporal distribution of phytoplankton in Lake Gala (Edirne/TURKEY)
B Öterler, M Albay, BÇ Elipek, H Güher, T Kırgız
Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2), 71-78, 2015
162015
Some biological properties of Scardinius erythrophthalmus L., 1758 and Carassius carassius L., 1758 (Pisces) in Hamam Lake (İğneada-Kırklareli)
Ü Erdem, T Kırgız, H Güher, C Türeli
XII. Ulusal biyoloji kongresi 6 (8), 1994
161994
Süloğlu Baraj Gölü’nün (Edirne) zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) faunası ve mevsimsel değişimi
H Güher, Ş Çolak
Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (1), 17-24, 2015
152015
Hamam Gölü’nde (Kırklareli-İğneada) yaşayan kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L, 1758) ve havuz balığı (Carassius carassius L, 1758) türlerinin bazı biyolojik özellikleri
Ü Erdem, T Kırgız, H Güher, C Türeli
XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8, 1994
121994
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20