Follow
osman sahin
osman sahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Prof. Dr.
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İslam Hukukunda Fetva Usulü
O Şahin
Basılmamış Doktora Tezi, 2002
292002
İslam hukuku
M Koçak, O Nihat-Şahin
İstanbul: Ensar Neşriyat 2, 2018
272018
Fıkıh Usûlü
M Koçak, N Dalgın, O Şahin
Ensar Neşriyat, 2013
222013
Fıkıh Usûlü, Ensar Yayınları
M Koçak, N Dalgın, O Şahin
Ġstanbul, 439s, 2013
20*2013
İstihsan Yönteminin Aklî Gerekçeleri ve Bazı Uygulama Şekilleri
O SAHİN
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8 (1), 41-74, 2008
202008
İslam Hukukunda Zamanaşımı
O Şahin
Ensar Neşriyat, 2016
132016
Fetva âdâbı
O Şahin
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017
112017
Ahkâm Hadislerinin Çoklu Yöntemle Anlaşılması ve Yorumlanması: Namazların Cem’i Örneği
O Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43 (43), 31-73, 2017
102017
İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE MUTLAK VE MUKAYYET.
O Şahin
Journal of Islamic Law Studies, 2015
102015
Cuma Namazı Mükellefiyeti
O Şahin
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 25, 419-451, 2015
102015
Fetvâ Âdâbı Fetvâ İsteyen ve Fetvâ Verenlere Rehber
O Şahin
Samsun: Fıkıh Kitapları, 2009
102009
İslâm Hukuk Metodolojisinde Zerâyi’ ve Uygulaması
O Şahin
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 7 (7), 2006
102006
Kadınların Mahremsiz Yolculuk Yapmasının Hükmü
O Şahin
İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 359-387, 2019
82019
İslam Hukuk Terminolojisinin Oluşumu ve İlgili Literatür
O Şahin
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 13, 131-162, 2009
82009
İslâm Hukuk Metodolojisinde İstishâb
O Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (12-13), 489-516, 2001
82001
Risâle fî Hükmi’t-Tütün ve’l-Kahve li-Muhammed Fıkhî el-Aynî el-Hanefî Emînü’l-Fetvâ (Dirâse ve Tahkîk)
O Şahin
İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 31, 697-714, 2018
62018
İslâm Hukukunda Seferîlik ve Hükümleri
O Şahin
Samsun, 2009
62009
Kur’ân-ı Kerim’deki Müşkil İfadeler ve Çözüm Yolları
O Şahin
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1996
61996
Ramazan Gecelerini İhyâ Etmek İçin Kılınan Teravih Namazı
O Şahin
Diyanet İlmî Dergi 51 (2), s. 87-124, 2015
42015
İSLAM HUKUKUNDA MİRAS ENGELLERİ
SA KÖSE, O ŞAHİN
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20