Erdinç Aslan
Title
Cited by
Cited by
Year
A study on the use of mobile dictionaries in vocabulary teaching
E Aslan
Journal of Language and Linguistic Studies 12 (1), 1-8, 2016
142016
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OYUN YAZILIMLARI İLE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ.
E Aslan, O COŞKUN
Electronic Turkish Studies 11 (3), 2016
92016
Yabancı dil öğretiminde robot öğretmenler
E Aslan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1), 15-26, 2014
92014
ÇEVİRİDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI1
E ASLAN, E KUŞÇU
7*
Türkiye’de Akademik Açık Erişim Dergi Yayıncılığı ve Çeviribilim Alanındaki Açık Erişim Dergiler
EA Mersin
Diyalog 1, 144-155, 2014
6*2014
Otomatik çeviri araçlarının yabancı dil öğretiminde kullanımı: Google Çeviri Örneği
E Aslan
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 87-104, 2018
52018
The students’ perceptions of the use of L1 in EFL classes: A Private Anatolian High School Sample
O Kocaman, E Aslan
Journal of Language and Linguistic Studies 14 (4), 179-189, 2018
42018
FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ
E Aslan
Turkish Studies (Elektronik) 8 (10), 37-44, 2013
42013
Makine Çevirisi
E Aslan
Hiperyayın, 2019
3*2019
Turkiye’de yabanci dil ogretmeni istihdam politikalari [Foreign language teacher employment policies in Turkey]
OK E Aslan
II. Uluslararasi Multidisipliner Calismalari Kongresi,, 2018
32018
Akıllı Telefonların Ders Aracı Olarak Yabancı Dil Öğretiminde Kullanma Yeterliliklerinin İncelenmesi
E ASLAN
ijlet 5 (2), 121-128, 2017
32017
YABANCI DİL FRANSIZCA ÖĞRETİMİ DERS KİTABI FRANCOFOLİE 1’DE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
E Kuşçu, E ASLAN, O COŞKUN
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (14), 82-104, 2016
32016
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Facebook Üzerinden Sözcük Öğretimi
E ASLAN
Turkophone 3 (1), 23-34, 2016
32016
Dil Alanlarının Öğretimi, "Dilbilgisi, Sözcük, Telâffuz, Çeviri"
E Aslan
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metodolojisi, 190-211, 2015
32015
Çeviri Teknolojilerinin Çevirmenin Sınırlarını Belirlemedeki Rolü
E Aslan
Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi bildiri kitabı, Mersin …, 2015
32015
Geçmişten Günümüze Çeviri Teknolojileri
E ASLAN
uluslararası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresim 1 (1), 419, 2016
22016
Digital Education and An Overview of the FATİH Project
E ASLAN
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 30-44, 2012
12012
ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI
E ASLAN
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 247-255, 2020
2020
Use of Automatic Translation Tools in Foreign Language Teaching: Example of Google Translate
UE Aslan
SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF …, 2018
2018
Yeni Teknolojilerin Dil Becerilerinin Öğretimine Yansımaları
E ASLAN, E KUŞÇU
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20