Follow
Hülya Kökmen-Seyirci
Hülya Kökmen-Seyirci
Other namesHülya KOKMEN-SEYİRCİ, Hülya KÖKMEN, Hülya Kokmen
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ksanthos Güney Kent Kapısı ve Evreleri
H Kökmen-Seyirci
Adalya 20, 177-212, 2017
72017
Antikçağda gıdaların korunması
H Kökmen-Seyirci, ÇAĞ Çisem
Cedrus 6, 701-711, 2018
62018
Lidded Bowls: A New Vessel Form in the Ancient City of Xanthus
H Karademir, H Kökmen-Seyirci
HEROM 5 (1), 107-137, 2016
22016
A Thorough Typological Study on the Stamped Amphora Handles Found During the 2013 Excavation Season from the Western Area of Lycian Structure in Xanthos
H Kökmen-Seyirci
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 22 (3), 281-281, 2022
12022
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE AVRUPA’DA DEVLET BURSUYLA EĞİTİM ALAN BİLİM İNSANLARININ TÜRK ARKEOLOJİSİ’NE KATKILARI
H KÖKMEN-SEYİRCİ
Akademik Hassasiyetler 10 (Cumhuriyet Özel Sayısı), 52-80, 2023
2023
KÜLTÜR VARLIKLARININ TAHRİBATI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ: DÖŞEMEALTI İLÇESİ VE ANYDROS-EUDOKİAS ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ
H Kökmen Seyirci, H Alpaslan
İksad Yayınevi, 2022
2022
JJ NORWİCH (2015). ANTİK DÜNYAYI ŞEKİLLENDİREN KENTLER.(ÇEV.). N. ELHÜSEYNİ. İSTANBUL: YAPI KREDİ YAYINLARI.
H Kökmen-Seyirci
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 1466-1472, 2021
2021
Cumanın Camii’ndeki Erken Bizans Dönemi Paye Başlıkları
B Varkivanç, H Kökmen-Seyirci
Olba 29 (XXIX), 363-390, 2021
2021
2017 Yılı Ksanthos Çalışmaları
H Kökmen Seyirci
2018
ANTİKÇAĞDA GIDALARIN KORUNMASI.
H KÖKMEN-SEYİRCİ, Ç ÇAĞ
CEDRUS, 2018
2018
Rhodiapolis Antik kenti Mimari Bezemeleri
HK Seyirci
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı …, 2016
2016
THE SOFFITS OF RHODIAPOLIS RHODIAPOLIS SOFFİTLERİ
H Kökmen-Seyirci
CEDRUS, 339 - 353, 2014
2014
Rhodiapolis Soffitleri
H Kokmen-Seyirci
Cedrus 2, 339-353, 2014
2014
JJ COULTON, Balboura Survey and Settlement in Highland Southwest
H Kokmen-Seyirci
Mediterranean Journal of Humanities, 265-267, 2013
2013
Attaleia’nın Anıtsal Mezarları Üzerine Bazı Gözlemler / Observations on the Monumental Tombs of AttaleiA
H Kökmen-Seyirci, B Varkıvanç
ADALYA 14 (1), 223-236, 2011
2011
Ancient Doorway Elements in the Kesik Minaret in Kaleiçi
H Kökmen
Akdeniz University Gradute School of Social Sciences Department of Archeology, 2009
2009
Ksanthos’ tan Yeni Bir Mezar Türü: Kapsül Lahitler
HK SEYİRCİ, A DÖNMEZ, U BULMUŞ
Lost Cultural Heritage: Antalya Kaleiçi (Old Town), Kesik Minaret Past and Present
H Kökmen-Seyirci, H Alpaslan
ANATOLIAN LANDSCAPE AND FAITH TOURISM: ANCIENT TIMES TO PRESENT CONFERENCE …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18