Takip et
Çağatay MİRGEN
Çağatay MİRGEN
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
msu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Relationship between profitability ratios and stock prices: an empirical analysis on BIST-100
A Bayrakdaroglu, C Mirgen, K Ezgi
PressAcademia Procedia 6 (1), 1-10, 2017
192017
Marka Degerinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BIST'de Bir Arastirma*/The Impact of Brand Value on Stock Returns: A Empirical Research on the BIST
A BAYRAKDAROĞLU, Ç MİRGEN
Business and Economics Research Journal 7 (3), 111, 2016
152016
İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma
Ç Mirgen, E Süleyman
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3), 43-58, 2021
2021
Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme
MA ÖZAY, Ç MİRGEN
Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 …, 2021
2021
Kredi Temerrüt Takası (CDS) ve Borsa Endeks İlişkisi: BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma
A Bayrakdaroğlu, Ç Mirgen
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 6 (IERFM Özel Sayısı), 65-78, 2021
2021
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve Enerji Güvenliğine Ulaşmak İçin Yeşil Finansmanın Önemi: Türkiye'de Yeşil Tahvil Uygulamaları
T Yusuf, M Çağatay
Finansta Güncel Konular 1, 87 -116, 2021
2021
Kripto Para ve Blokzincir
A BAYRAKDAROĞLU, Ç MİRGEN
Ekonomi ve Finans Çalışmaları, 219-240, 2021
2021
Reklam Giderlerinin Marka Değerine Etkisinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye’deki Firmalara Yönelik Bir Araştırma
E POYRAZ, Ç MİRGEN
International Review of Economics and Management 8 (1), 107-123, 2020
2020
Finansal Piyasalarda İstihdamın Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme
A BAYRAKDAROĞLU, E KUYU, Ç MİRGEN
IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam Ve Kariyer Kongresi 1, 492-505, 2019
2019
Yatırım Araçları Üzerindeki Kuşaklar Arası Farklılığın Ampirik Analizi
A BAYRAKDAROĞLU, Y TEPELİ, Ç MİRGEN
Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM …, 2018
2018
Kuşaklar ve Yatırım Araçları
A BAYRAKDAROĞLU, Y TEPELİ, Ç MİRGEN
Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış-2, 63-96, 2018
2018
Finansal ve davranışlara dayalı marka değerinin hisse senedi getirisi üzerine etkisi: BİSTde bir uygulama
Ç Mirgen
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
2017
Modern Portföy Teorisi Kapsamında Çeşitlendirme: BIST Üzerine Ampirik Bir İnceleme
A BAYRAKDAROĞLU, Ö Y. BARIŞ, Ç MİRGEN
International Congress on Economic Researches and Financial Markets, 335-349, 2017
2017
Y Kuşağının Girişimcilik Eğilimi Üzerinde Finansal Okuryazarlığın Aracılık Etkisi Muğla İlinde Bir Alan Araştırması
A BAYRAKDAROĞLU, Ç MİRGEN
3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi 1, 457-467, 2017
2017
Menkul Kıymet Borsalarının Entegrasyonu: BIST ve KASE Endeksleri Arasında Kısa ve Uzun Dönemli İlişkinin Araştırılması
A BAYRAKDAROĞLU, Ç MİRGEN
IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 4, 71-82, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15