Follow
Mehmet Yeşiltaş
Title
Cited by
Cited by
Year
Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer's market?: The views of hotel and travel agency managers
Y Ozturk, A Yayli, M Yesiltas
Tourism management 29 (2), 382-389, 2008
2262008
A study on the travel patterns of physically disabled people
T Var, M Yeşiltaş, A Yaylı, Y Öztürk
Asia Pacific Journal of Tourism Research 16 (6), 599-618, 2011
882011
OTEL SEÇİMİNDE DİNİ HAYAT TARZLARININ ETKİSİ
M Yeşiltaş, D Cankül, R Temizkan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (39), 193-217, 2012
872012
Çalışma yaşam kalitesinin otel işletmesi çalışanları üzerindeki etkileri
M Tuncer
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (1), 57-78, 2013
762013
Environmental awareness and guests’ intention to visit green hotels: The mediation role of consumption values
M Demir, H Rjoub, M Yesiltas
Plos one 16 (5), e0248815, 2021
752021
Tourism education in Turkey and implications for human resources
M Yeşiltaş, Y Öztürk, N Hemmington
Anatolia 21 (1), 55-71, 2010
722010
İŞGÖRENLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİ ve ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
M Yeşiltaş, Y Keleş
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2), 17-40, 2009
582009
İş görenlerin yıldırma eylemlerine maruz kalma durumları üzerine bir araştırma: Antalya örneği
M Yeşiltaş, BM Demirçivi
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 21 (2), 199-217, 2010
572010
The role of public relations activities in hospital choice
D Tengilimoglu, M Yesiltas, A Kisa, SF Dziegielewski
Health marketing quarterly 24 (3-4), 19-31, 2008
492008
The impact of human resource development (Hrd) practices on organizational performance: the mediating role of human capital
SM Akoi, M Yesiltas
Revista de Cercetare Si Interventie Sociala 70, 90, 2020
452020
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR SORUN OLARAK İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ
M Yeşiltaş
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (13), 147-153, 2005
412005
Human resource management practices and service provider commitment of green hotel service providers: Mediating role of resilience and work engagement
H Arasli, A Nergiz, M Yesiltas, T Gunay
Sustainability 12 (21), 9187, 2020
392020
Effect of leadership styles on organizational commitment and performance in small-and medium-sized enterprises in Iraqi Kurdistan
KH Qadir, M Yeşiltaş
Social Behavior and Personality: an international journal 48 (9), 1-12, 2020
352020
Öğretim elemanlarının ders vermelerindeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin Türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
M YEşİLTAŞ, Y ÖZTÜRK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (19), 2000
312000
Sustainability of CSR on organizational citizenship behavior, work engagement and job satisfaction: evidence from iraq.
F Ismael, M Yesiltas
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 71, 2020
302020
Otel İşletmeciliği Kavramlar-Uygulamalar
D Denizer, N Tetik, M Akoğlan, M Yeşiltaş, M Kozak
Editör): Nazmi Kozak. Ankara: Turhan Kitapevi, 1998
291998
Employee Satisfaction, Talent Management Practices and Sustainable Competitive Advantage in the Northern Cyprus Hotel Industry
IAJM Yeşiltaş
Sustainability 14 (12), 2022
282022
Impact of linguistic ostracism on knowledge sharing, hiding and hoarding and the moderating role of cultural intelligence
MJ Albana, M Yeşiltaş
Kybernetes 51 (3), 1180-1198, 2022
232022
The influence of emotional intelligence on employee’s counterwork behavior and organizational commitment: Mediating role of transformational leadership
B Hussein, M Yesiltas
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 71, 377, 2020
232020
Destinasyon yönetimi
Y Öztürk, M Yeşiltaş, M Kozak, ÇH Özel, O Aksöz
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
222013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20