Follow
Sinan Saracli
Sinan Saracli
Balıkesir University, Department of Biostatistics
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of hierarchical cluster analysis methods by cophenetic correlation
S Saraçli, N Doğan, İ Doğan
Journal of inequalities and Applications 2013, 1-8, 2013
4592013
Environmental education and student’s perception, for sustainability
GD Boca, S Saraçlı
Sustainability 11 (6), 1553, 2019
2792019
Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının karşılaştırmalı incelenmesi üzerine bir uygulama
S Saraçlı
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (3), 22-26, 2011
822011
Örgütsel stresin örgütsel sessizlik üzerine etkisi: Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde bir uygulama
G Kılıç, T Tunç, S Saraçlı, İ Kılıç
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (1), 17-32, 2013
682013
Egzersiz bağımlılığı, yeme tutum ve davranışları ilişkisi
İ Yıldırım, Y Yıldırım, Y Ersöz, Ö Işık, S Saraçlı, Ş Karagöz, R Yağmur
CBÜ beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi 12 (1), 43-54, 2017
602017
İllerin gelişmişlik düzeyini etkileyen faktörlerin path analizi ve kümeleme analizi ile incelenmesi
Z Kaygısız, S Saraçlı, KU Dokuzlar
VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 26, 27, 2005
502005
Determinants of customer satisfaction with thermal hotels
O Emir, S Saraçli
Anatolia–An International Journal of Tourism and Hospitality Research 22 (01 …, 2011
452011
Ortaöğretim öğrencilerinde fair play kavramı
H Gümüş, S Saraçlı, ÖF Karakullukçu, G Doğanay, S Kurtipek
International Journal of Sport Culture and Science 4 (Special Issue 2), 430-438, 2016
432016
Akademisyenlerin yaşam kaliteleri üzerine bir çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği
B Topçu, S Saraçlı, P Dursun, C Gazeloğlu
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 15-19, 2012
432012
Sosyo-ekonomik göstergeler bakımından illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok değişkenli analizler ile incelenmesi
İ Kılıç, S Saraçlı, S Kolukısaoğlu
İstatistikçiler Dergisi 4, 57-68, 2011
362011
Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerinde etkili olan faktörlerin analizi
T Şanlı, S Saraçlı
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (11), 25-36, 2015
342015
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF öğrencilerinin demografik özellikleri ile üniversite sorunları arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile …
Z Kaygısız, S Saraçlı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 1 (1), 27-38, 2006
282006
Maksimum entropi yöntemi ile Türkiye’deki coğrafi bölgelerin yıllık hava sıcaklık değerlerinin incelenmesi
H Çiçek
262013
Türkiye’de İller Arası Net Göç ile Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Analizi
M Yakar, S Saraçlı
E-Journal of New World Sciences Academy 5 (2), 46-59, 2010
26*2010
The roles of meaningful life and posttraumatic stress in posttraumatic growth in a sample of Turkish university students
P Dursun, S Saracli, O Konuk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 159, 702-706, 2014
212014
The investigation of sportsmanship behaviors of university students
H Gumus, S Saracli, R Yagmur, O Isik, Y Ersoz
Revista de psicología del deporte; Journal of Sport Psychology 29 (1), 13-20, 2020
202020
Isparta’da ARIMA modeline göre sentetik iklim verilerinin analizi
M Bahadır, S Saraçlı
Nature Sciences 5 (3), 163-177, 2010
202010
Determination of the thermal hotel location: application of analytic hierarchy process
O Emir, S Saraçli
Tourism and Hospitality Management 20 (1), 71-83, 2014
192014
Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Konjoint Analizi İle İncelenmesi Examining the Individual Retirement Account With Conjoint Analysis
AGS SARAÇLI, E ŞIKLAR
Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 2005
192005
Türkiye’de beşeri kalkınmışlığın coğrafi dağılımının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle incelenmesi
S Saraçlı, V Yılmaz, Z Kaygısız
3. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2004
192004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20