Follow
İhsan Dağ
Title
Cited by
Cited by
Year
Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği, güvenirliği ve klinikte kullanımı
A Akdemir, S Örsel, İ Dağ, H Türkçapar, N İşcan, H Özbay
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4 (4), 251-259, 1996
915*1996
Belirti tarama listesi (SCL-90-R) nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği
I Dag
Reability and validity of Symptom Check List-90-Revised among university …, 1991
448*1991
Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği
İ Dağ
Psikoloji Dergisi 7 (26), 10-16, 1991
319*1991
Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması
İ Dağ
Türk Psikoloji Dergisi 17 (49), 77-90, 2002
279*2002
Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale
A Akdemir, MH Türkçapar, SD Örsel, N Demirergi, I Dag, MH Özbay
Comprehensive psychiatry 42 (2), 161-165, 2001
2772001
The relationships among paranormal beliefs, locus of control and psychopathology in a Turkish college sample
I Dag
Personality and Individual Differences 26 (4), 723-737, 1999
1621999
Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği.
İV Gülüm, İ Dağ
Anadolu Psikiyatri Dergisi 13 (3), 216-223, 2012
144*2012
Anormal Psikolojisi (Çev. Ed.: İhsan Dağ)
GC Davison, JM Neale
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 29, 2004
139*2004
Eğitilebilir zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların annelerinde stres, stresle başa çıkma ve kontrol odağının karşılaştırılması.
E Bilal, İ Dağ
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2005; 12 (2): 56-68 12 (2), 56-68, 2005
1022005
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği
S SARI, İ DAĞ
Anadolu Psikiyatri Dergisi 10, 270, 2009
98*2009
The sensitivity of Quality of Life Scale WHOQOL 100 to psychopathological measures in schizophrenia.
İ Orsel, S.D., Akdemir, A., Dağ
Comprehensive Psychiatry 45 (1), 57-61, 2004
982004
Kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük ve psikopatoloji ilişkileri
İ Dağ
Psikoloji Dergisi 7 (27), 1-9, 1992
95*1992
Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği
İ Dağ
Türk Psikiyatri Dergisi 2 (4), 269-274, 1991
941991
Yetişkin bağlanma örüntüleri ile psikopatoloji belirtileri arasındaki ilişkide bilişsel özelliklerin aracı rolü: Bilişsel esneklik.
İ Dağ, İV Gülüm
Türk Psikiyatri Dergisi 24 (4), 240-247, 2013
89*2013
Hemodiyaliz Hastalarındaki Depresiflik Düzeyinin Yordanmasında Kontrol Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük ve Sosyotropi-Otonomi
M Baydoğan, İ Dağ
Türk Psikiyatri Dergisi 19 (1), 19-28, 2008
83*2008
Psikolojinin ışığında kaygı.
İ Dağ
Doğu Batı 6, 167 -174, 1999
691999
Kişilerarası problem çözme davranışları, yetişkinlerdeki bağlanma yönelimleri ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler
BE Ergin, İ Dağ
Anatolian Journal of Psychiatry 14 (1), 36-45, 2013
522013
Psikolojik test ve ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik.
İ Dağ
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P) 13 (4, Ek Sayı), 17-23, 2005
462005
Problem çözme, umutsuzluk, çaresizlik ve talihsizlik MMPI-2 ile ölçülen psikopatolojinin yordayıcıları olabilir mi?
S VATAN, İ DAĞ
Anadolu Psikiyatri Dergisi 10, 187-197, 2009
43*2009
Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak’a Çalışmaları (Çev. Ed.: İhsan Dağ)
GC Oltmanns, T.F., Neale, J.M., Davison
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 2, 2003
43*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20