Takip et
Enise Sukuşu
Enise Sukuşu
siirt.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of priming with Copper, Zinc and Phosphorus on seed and seedling composition in Wheat and Barley
B Atar, V Uygur, E Sukuşu
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (1), 104-111, 2020
102020
Competitive adsorption of heavy metals in different soils
V Uygur, MA Karaduman, M Kececi, E Sukusu, M Mujdeci
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 6205-6211, 2017
82017
Effects of tomato harvest residue derived biochars obtained from different pyrolysis temperature on periodical available nutrient concentrations of soils
İ Erdal, M Memici, K Ekinci, E Sukuşu
Mediterranean Agricultural Sciences 32, 75-78, 2019
62019
Extreme Gradient Boosting Regression Model for Soil Available Boron
F Gökmen, V Uygur, E Sukuşu
Eurasian Soil Science 56 (6), 738-746, 2023
52023
Farklı özelliklerdeki topraklarda redoks potansiyelindeki değişimlerin Fe ve Mn yarayışlılığına etkisi
S Ören, V Uygur, E Sukuşu
Mediterranean Agricultural Sciences 31 (3), 301-309, 2018
42018
Assessment of relations between micro element availability and soil properties in Isparta-Atabey plain using principal component analysis.
B Durgun, V Uygur, B Durgun, E Sukușu
32017
Periodical changes of some soil properties of a calcareous soil under field conditions as affected by different biochar applications.
İ Erdal, M Memici, K Ekinci, E Sukuşu
22021
Effect of redox potential induced changes on Fe and Mn availability in soils with differing characteristics.
S Ören, V Uygur, E Sukușu
22018
Isparta-Atabey ovası topraklarında mikro element yarayışlılığı ile toprak özellikleri arasındaki ilişkilerin temel bileşen analizi ile belirlenmesi
B Durgun, V Uygur, B Durgun, E Sukuşu
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2), 258-268, 2017
22017
INVESTIGATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN AVAILABLE BORON AND SOIL PROPERTIES.
F Gökmen, V Uygur, E Sukuşu
Romanian Agricultural Research, 2023
12023
The effect of particle sizes on ammonium adsorption kinetics and desorption by natural zeolites
V Uygur, CŞ Çelik, E Sukusu
International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 3 (2), 371-377, 2019
12019
The effect of particle size on phosphorus adsorption kinetic and desorption by turkish natural zeolites
V Uygur, CS Celik, E Sukusu, M Mujdeci
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 6253-6260, 2017
12017
Zeolitin kaba bünyeli topraklarda buğdayın azot kullanımı üzerine etkisi
E Sukuşu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13