Takip et
Bayram Çetin
Bayram Çetin
gantep.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
B Çetin
Ana Yayıncılık, 2019
22742019
LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması
M İlhan, B Çetin
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 5 (2), 26-42, 2014
4492014
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
M Gömleksiz
Nobel, 2008
3982008
The Depression Anxiety and Stress Scale (DASS): The study of Validity and Reliability.
A Akin, B Çetın
Educational Sciences: Theory & Practice 7 (1), 2007
3642007
The validity and reliability of the Turkish version of the metacognitive awareness inventory
A Akin, R Abaci, B Cetin
Kuram ve uygulamada egitim bilimleri 7 (2), 671, 2007
3552007
Cyber victim and bullying scale: A study of validity and reliability
B Çetin, E Yaman, A Peker
Computers & Education 57 (4), 2261-2271, 2011
2922011
İş yaşamında yalnızlık ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
T Doğan, B Çetin, MZ Sungur
Anadolu Psikiyatri Dergisi 10 (6), 271-277, 2009
2422009
Factors Affecting Burnout and School Engagement among High School Students: Study Habits, Self-Efficacy Beliefs, and Academic Success.
F Bilge, M Tuzgol Dost, B Cetin
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (5), 1721-1727, 2014
1672014
The Turkish adaptation of brief fear of negative evaluation scale: The validity and reliability study
B Cetin
Egitim ve Bilim 35 (156), 205, 2010
155*2010
Bilişötesi farkındalık envanteri'nin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Akın, R Abacı, B Çetin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2007
1342007
Kültürel Zekâ Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
M İlhan, B Çetin
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29-2), 94-114, 2014
132*2014
Üniversite öğrencilerinin sosyal zeka düzeylerinin depresyon ve bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi
T Doğan
PQDT-Global, 2006
127*2006
Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Doğan, B Çetin
Educational Sciences: Theory and Practice 7 (1), 241-268, 2009
1182009
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
M Gömleksiz, S Erkan
Ankara: Nobel, 2016
94*2016
Depresyon anksiyete stres ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Akın, B Çetin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2007
932007
Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Akın, B Çetin
Eurasian Journal of Educational Research, 1-12, 2007
93*2007
The Effects of Social Constructivist Approach on the Learnersâ Problem Solving and Metacognitive Levels
B ÇETİN, B Bagceci, E BAY
Journal of Social Sciences 8 (3), 2012
852012
Öğretmen adaylarinin benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi
M İLHAN, B ÇETİN, S Arslan
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (5 Issue 5), 149-170, 2019
762019
Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği'nin (ÇÖHBÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
M İLHAN, B ÇETİN
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3 (2), 72-101, 2013
76*2013
Eğitim bilimine giriş
MD Karslı
Eğitim biliminin iki temel kavramı, 1-28, 2012
66*2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20