Hakan Yildirim
Hakan Yildirim
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üretim sürecinde istatistiksel proses kontrol (İPK) uygulamaları ve elektronik sektöründe bir inceleme
H Yıldırım, E Karaca
Öneri Dergisi, 2013
1692013
Impact of demographic factors on employee's perception of mobbing: a case study from a logistics company
H Yıldırım, B Uysaloglu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 634-644, 2012
182012
Muhasebe denetiminde örnekleme tekniklerinin değerlendirilmesi üzerine bir inceleme
H YILDIRIM, İ Mehmet
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 261-276, 2012
152012
Kalite Maliyetleri Muhasebesi ve İstatistiksel Analizi
B Sipahi, H Yıldırım
İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2004
142004
Finansal yatırım araçlarında riske maruz değer uygulaması
H Yıldırım, A Çolakyan
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (1 …, 2014
122014
İŞE ALIM SÜRECİNDE İÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA POLİTİKASININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
D Erarslan, N Deniz, H YILDIRIM, MN İnel
Öneri Dergisi 10 (39), 11-21, 2013
102013
Kalitesizlik Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme
H Yildirim, B SAYLIK
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 239-267, 2009
92009
Kalitesizlik Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme
H Yildirim, B SAYLIK
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 239-267, 2009
92009
İşletme İstatistiğinin Temelleri
BL Bowerman, RT O’Connell, ES Murpree, JB Orris
N. Orhunbilge, M. Can, & Ş. Er, Çev.) Ankara: Nobel AkademikYayıncılık, 2013
72013
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI
H YILDIRIM, A ÇOLAKYAN
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (1), 1-24, 2014
6*2014
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI
H YILDIRIM, A ÇOLAKYAN
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (1), 1-24, 2014
62014
Matematik eğitimi üzerine bir inceleme
E ÇEKİCİ, H YILDIRIM
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2), 175-196, 2011
62011
Türkiye için bir makroekonomik belirsizlik endeksi önerisi
H Yıldırım, B Alkan
Bankacılar Dergisi 104, 6-25, 2018
42018
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bir hattında yolcu talep tahmini
K Özer
Marmara Üniversitesi, 2009
42009
Lojistik 4.0: Endüstri 4.0'ın lojistik sektörüne uyarlanması üzerine bir araştırma
Ç Seyhan
Marmara Universitesi (Turkey), 2019
32019
TÜRKİYE’DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON DİSİPLİNİNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
H YILDIRIM, E MORGÜL
Öneri Dergisi 10 (40), 91-101, 2013
32013
Muhasebe Denetiminde Örnekleme Teknikleri
H YILDIRIM
Marmara, 2012
32012
Tekstil sektöründe altı sigma (six sigma) yaklaşımı
H Yıldırım, M Demir
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
32007
İnternet Bankacılığı Sisteminde Tüketicilerin Karşılaşacağı Olası Saldırılar ve Çözüm Önerileri
U Ünlü
Prof. Dr. Hakan Yıldırım/Buket Alkan, 82, 2018
22018
Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması
A Çolakyan, H YILDIRIM
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20