Follow
İLKAY GÖKTAŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Aile katılımı ve sosyal beceri eğitimi programlarının tek başına ve birlikte 4-5 yaş çocuklarının sosyal becerileri ve anne-çocuk ilişkileri üzerindeki etkisinin incelenmesi
İ Göktaş
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
892015
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL BECERİLERİ İLE AKRAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ç Dinçer, T Baş, N Teke, E Aydın, S İpek, İ Göktaş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 882-900, 2019
322019
Okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Y Güven, E Ayvaz, İ Göktaş
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3 (1), 76-97, 2019
22*2019
Covid-19 ve yeni dönemdeki okula uyum süreci: Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi
H GÜLAY OGELMAN, H GÜNGÖR, İ GÖKTAŞ
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2021
20*2021
Examining the predictive effect of teacher–child relationship on young children’s self-perception
A Önder, H Gülay Ogelman, İ Göktaş
Early Child Development and Care 192 (3), 362-369, 2020
102020
Covid-19 sürecinde 5-6 yaş çocuklarının online eğitim imkânlarına yönelik anne-baba görüşleri. 5
İ Göktaş, H Gülay Ogelman, H Güngör
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tan Metin Bildiri Kitabı, 1-2, 2020
62020
Examining the correlations between the self-perception of preschool children and their levels of being liked by their peers
A Önder, H Gülay Ogelman, İ Göktaş
Early Child Development and Care 191 (14), 2260-2268, 2021
52021
The reasons for young children to like and dislike playing with their friends
HG OGELMAN, İ GÖKTAŞ, P Aytac
International Online Journal of Primary Education 9 (2), 316-326, 2020
52020
4-6 Yaş çocuklarının kişiler arası problem çözme becerileri ve okul öncesi eğitim alma durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ç DİNÇER, İ GÖKTAŞ
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (1), 72-83, 2019
52019
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN ÇOCUKLARIN OKULA UYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
İ GÖKTAŞ, HG OGELMAN
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (1 …, 2019
52019
The effects of alone and joint the social skills education and family participation programmes on 4-5 years old children’s social skills and mother-child relationship
İ Göktaş, H Gülay Ogelman
Hitit University Journal of Social Sciences Institute, Year 9, 417-440, 2016
52016
Examining the Resiliency of Preschool Children in the COVID-19 Pandemic Period Based on Age and Gender
Gİ GÜLAY OGELMAN HÜLYA, GÜNGÖR HANDE
International Journal of Academic Research in Education 7 (1), 29-37, 2021
42021
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRENMEDE ÖZ DÜZENLEME AÇISINDAN AKRAN İLİŞKİLERİ
HG OGELMAN, İ GÖKTAŞ, OK Beyzanur
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 7 (2), 185-206, 2023
2023
Öz Sefkat Eğitiminin 4-5 Yaş Cocuklarının Oz Düzenleme Becerileri üZerindeki Etkisinin Incelenmesi
I Göktaş
PQDT-Global, 2023
2023
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Açık Oyun Alanlarının Karşılaştırılması (Denizli, Samsun, Sinop Örnekleri)
HG OGELMAN, H GÜNGÖR, İ GÖKTAŞ
Gelişim ve Psikoloji Dergisi 3 (5), 19-29, 2022
2022
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öğretmenleri Tarafından Algılanan Akran İlişkilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
İ Göktaş, HG Ogelman, B Ok
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (1), 1-14, 0
Okul Öncesi Dönemde Olumlu Sosyal Davranış: 2010-2022 Yılları Arasında Tamamlanmış Tezlerin İncelenmesi
HG Ogelman, NK Koçer, İ Göktaş
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 178-196, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17