Dr. İlker Turgut YILMAZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of the effect of biogas on combustion and emissions of TBC diesel engine
IT Yilmaz, M Gumus
Fuel 188, 69-78, 2017
322017
Effects of hydrogen addition to the intake air on performance and emissions of common rail diesel engine
IT Yilmaz, M Gumus
Energy 142, 1104-1113, 2018
272018
Thermal barrier coatings for diesel engines
IT Yilmaz, M Gumus, M Akcay
International scientific conference, 19-20, 2010
272010
Effects of hydrogen enrichment on combustion characteristics of a CI engine
IT Yilmaz, A Demir, M Gumus
International Journal of Hydrogen Energy 42 (15), 10536-10546, 2017
242017
BİYOGAZ-DİZEL ÇİFT YAKITLI DİZEL MOTOR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İT YILMAZ, M Gümüş
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 32 (3), 2017
9*2017
Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi
Y Bozdemir, İT Yılmaz
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 6 (2), 19-27, 2009
72009
Kural tabanlı karar verme mekanizmasına sahip sistematik araç seçim programı geliştirilmesi
İT Yılmaz
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
22008
Assessment of combustion and exhaust emissions in a common-rail diesel engine fueled with methane and hydrogen/methane mixtures under different compression ratio
A Sanli, IT Yılmaz, M Gümüş
International Journal of Hydrogen Energy 45 (4), 3263-3283, 2020
12020
Experimental Evaluation of Performance and Combustion Characteristics in a Hydrogen–Methane Port Fueled Diesel Engine at Different Compression Ratios
A Şanlı, IT Yılmaz, M Gümüş
Energy & Fuels 34 (2), 2272-2283, 2019
12019
Effect of hydrogen addition on performance and emission characteristics of a common-rail CI engine fueled with diesel/waste cooking oil biodiesel blends
M Akcay, IT Yilmaz, A Feyzioglu
Energy 212, 118538, 2020
2020
The effects of the use of acetylene gas as an alternative fuel in a gasoline engine
Ö Salih, M Akçay, E Vural, İT YILMAZ
International Advanced Researches and Engineering Journal, 76-86, 2020
2020
Dizel-biyogaz çift yakıtla çalışan bir motorda dizel yakıt miktarının emisyonlara etkisi
İT Yılmaz, M Yavuz, M Gümüş
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 26 (4), 683-688, 2020
2020
Düşük güçte bir motor test düzeneği kurulumu ve örnek bir uygulama gerçekleştirilmesi
Ö Salih, M AKÇAY, İT YILMAZ, E VURAL
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (1), 376-389, 2020
2020
Sıkıştırma ile Ateşlemeli Bir Motora Hidrojen İlavesinin Egzoz Emisyonlarına Etkisi
M AKÇAY, İT YILMAZ, A FEYZİOĞLU, Ö Salih
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 (3), 21-34, 2019
2019
Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlarda Bilgisayar Destekli Enerji ve Ekserji Analizi
İT Yılmaz
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 (3 …, 2019
2019
BİR DİZEL MOTORDA FARKLI YÜK VE SIKIŞTIRMA ORANLARINDA METAN VE METAN/HİDROJEN KARIŞIMLARI KULLANIMINDA YANMA KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ
A ŞANLI, İT YILMAZ, M GÜMÜŞ
14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 2018
2018
A RESEARCH ON LOW HEAT REJECTION COMMON RAIL DIESEL ENGINE
Tİ Yılmaz, M Gümüş
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING, 2017
2017
EFFECT OF TBC ON COMBUSTION PARAMETERS OF COMMON RAIL DIESEL ENGINE
IT Yilmaz, M GUMUS
International Journal of Advances on Automotive and Technology 1 (3), 144-150, 2017
2017
Effects of CO2 ratio on emissions of dual fuel diesel engine
IT Yilmaz, M Gumus
International Journal of Smart Grid and Clean Energy 5 (1), 9-15, 2016
2016
ÇİFT YAKITLI (HİDROJEN-DİZEL) BİR MOTORDA YANMA KARAKTERİSTİKLERİNİN VE EGZOZ EMİSYONLARININ İNCELENMESİ
İT YILMAZ, M GÜMÜŞ
8. Transist Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20