Follow
Fikret KORUR
Fikret KORUR
Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Verified email at mehmetakif.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effects of Project‐Based Learning on Students' Academic Achievement, Attitude, and Retention of Knowledge: The Subject of “Electricity in Our Lives”
S Karaçalli, F KORUR
School Science and Mathematics 114 (5), 224-235, 2014
1632014
Exploring Seventh-Grade Students’ and Pre-Service Science Teachers’ Misconceptions in Astronomical Concepts
F KORUR
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 11 (5), 1041-1060, 2015
602015
İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi
S Karaçallı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
442011
İlköğretim Öğrencilerinin Astronomi Temelli Ünitelerdeki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test ile Tespit Edilmesi
Ö Göncü, F KORUR
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1 (1), 1-9, 2012
412012
Effects of the integrated online advance organizer teaching materials on students’ science achievement and attitude
F Korur, S Toker, A Eryılmaz
Journal of Science Education and Technology 25, 628-640, 2016
362016
The effects of teachers’ characteristics on high school students’ physics achievement, motivation and attitudes
F KORUR
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2001
352001
Attitude toward Science Teaching of Spanish and Turkish In-service Elementary Teachers: Multi-group Confirmatory Factor Analysis
F KORUR, RV Vargas, NT Serrano
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12 (2), 303-320, 2015
302015
Teachers’ and students’ perceptions of effective physics teacher characteristics
F KORUR, A Eryilmaz
Eurasian Journal of Educational Research 46, 101-120, 2012
282012
Effects of Toy Crane Design-Based Learning on Simple Machines
F KORUR, G Efe, F Erdogan, B Tunç
International Journal of Science and Mathematics Education, 1-21, 2015
262015
The Effects of an Online Teaching Material Integrated Methods on Students' Science Achievement, Attitude and Retention.
E Yilmaz, F Korur
International Journal of Technology in Education 4 (1), 22-45, 2021
242021
Kavram yanılgılarının üç-aşamalı sorularla farklı bir şekilde değerlendirilmesi
E TAŞLIDERE, F KORUR, A ERYILMAZ
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi 1 (1), 1-6, 2012
192012
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
E TAŞLIDERE, F KORUR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 295-318, 2012
182012
Interaction between Students' Motivation and Physics Teachers' Characteristics: Multiple Case Study
F Korur, A Eryilmaz
The Qualitative Report 23 (12), 3054, 2018
102018
Multiple Case Study on How Physics Teachers’ Characteristics Affect Students’ Motivation in Physics
F KORUR
Middle East Technical University, Doktora Tezi, 2008
102008
Effects of Two Combined Methods on the Teaching of Basic Astronomy Concepts
F KORUR, G Enil, G Göçer
The Journal of Educational Research 109 (2), 205-217, 2016
82016
Öğretmen Nitelikleri Çevrimiçi Anketi Sonuçlarının Analizi
F KORUR, A ERYILMAZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 1813-1830, 2015
82015
Mathematics Special Content Competencies of Elementary School Teachers
M Gülteke, E Tomul, F KORUR
Creative Education 4 (12), 1, 2013
72013
Evaluation of the Life Skills of Students in Adolescence: Scale Development and Analysis.
DE Avci, F Korur
Journal of Science Learning 5 (2), 226-241, 2022
62022
Öğretmen niteliklerinin lise seviyesindeki öğrencilerin fizik başarı, tutum ve motivasyonuna etkileri, V
F Korur, A Eryılmaz
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Erişim Adresi: http …, 2017
62017
Fen Becerilerim Ölçeğinin Uyarlanarak Pratik Etkinlikler Sonrası Öğrencilerin Becerilerine Yönelik Algılarının Tespit Edilmesi
F KORUR, G Taşkın, G İldemir, B Acar, T Üstündağ, O Tıraş, MZ Yıldırım
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20