Follow
Mehmet Ferhat Özbek
Mehmet Ferhat Özbek
Verified email at gumushane.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgüt içerisindeki güven ve işe yabancılaşma ilişkisinde örgüte uyum sağlamanın aracı rolü
MF Özbek
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
1552011
ÖRGÜT İÇERİSİNDEKİ GÜVEN VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTE UYUM SAĞLAMANIN ARACI ROLÜ
MF ÖZBEK
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
155*
Monetary Intelligence and Behavioral Economics: The Enron Effect—Love of money, corporate ethical values, Corruption Perceptions Index (CPI), and dishonesty across 31 …
TLP Tang, T Sutarso, MA Ansari, VKG Lim, TSH Teo, F Arias-Galicia, ...
Journal of Business Ethics 148 (4), 919-937, 2018
1032018
Theory of justice, OCB, and individualism: Kyrgyz citizens
MF Özbek, MA Yoldash, TLP Tang
Journal of business ethics 137 (2), 365-382, 2016
742016
İnsan ilişkilerinde empatinin yeri ve önemi
M ÖZBEK
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2005
742005
Toplumsal yaşamda empati
MF Özbek
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 1, 1-16, 2004
712004
DUYGUSAL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL DESTEK, ÜST YÖNETİM DESTEĞİ VE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN’DA BANKA İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
MF Özbek, K Gözde
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 189-212, 2009
662009
İnsan kaynakları yönetimi
T Akgeyik, B Çiftçi, E Özler, D Kağnıcıoğlu, MF Özbek, A Çolak, ...
Beta Yayınevi, 2012
64*2012
Güven, Belirsizlik ve Risk Alma Davranışı İlişkisi: Teorik Yaklaşım
MF Özbek
Akademik Bakış Dergisi, 83-94, 2008
572008
Monetary Intelligence and Behavioral Economics Across 32 Cultures: Good Apples Enjoy Good Quality of Life in Good Barrels
TLP Tang, T Sutarso, MA Ansari, VKG Lim, TSH Teo, F Arias-Galicia, ...
Journal of Business Ethics, 1-25, 2015
552015
The love of money is the root of all evil: Pay satisfaction and CPI as moderators
TLP Tang, T Sutarso, MA Ansari, VKG Lim, TSH Teo, F Arias-Galicia, ...
Academy of Management Proceedings 2011 (1), 1-6, 2011
532011
Çalışma ilişkilerinde güven: yönetim politikaları, güven ve bağlılık ilişkisi konusunda bir Türkiye ve Kırgızistan uygulaması
MF Özbek
Basılmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2006
492006
İnsan İlişkilerinde Güvenin Yeri ve Önemi
F Özbek
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 6 (1), 2004
462004
GELENEKSEL TOPLUMLAR VE GÜVEN BAĞLAMINDA ETNOSENTRİK EĞİLİM İLİŞKİSİ
ÖGMF ÖZBEK
372004
Attitudes Toward Ethically Questionable Negotiation Tactics: A Two-Country Study
M Banai, A Stefanidis, A Shetach, MF Özbek
Journal of business ethics 123 (4), 669-685, 2014
312014
Yatay Ve Dikey Bireycilik & Kolektivizm İle Para Etiği İlişkisi: Türk Ve Kırgız Üniversite Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
MF Özbek
Anadolu Üniversitesi, 2010
292010
Yatay ve Dikey Bireycilik ve Kolektivizm ile Para Etiği İlişkisi: Türk ve Kırgız Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz
MF ÖZBEK
Anadolu University Journal Of Social Sciences 10 (3), 23-42, 2010
29*2010
İşyerinde Arkadaşlığa İhtiyaç Var mı? İşyerinde Arkadaşlık ve Çalışanlar Üzerindeki Sonuçlarının Teorisi: Çalışma Etiğinin Rolü
MF OZBEK
Journal of Economy Culture and Society, 153-176, 2018
25*2018
Do We Need Friendship in the Workplace? The Theory of Workplace Friendship and Employee Outcomes: The Role of Work Ethics
MF Ozbek
ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, 153-176, 2018
242018
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme
M Yüce, MF Özbek
Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2008
242008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20