Takip et
Mehmet Sincar
Mehmet Sincar
gantep.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Challenges school principals facing in the context of technology leadership.
M Sincar
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (2), 1273-1284, 2013
2512013
Large-scale 1: 1 computing initiatives: An open access database
J Richardson, S McLeod, K Flora, N Sauers, S Kannan, M Sincar
International Journal of Education and Development Using ICT 9 (1), 4-18, 2013
1422013
Readiness of teachers for change in schools
Y Kondakci, K Beycioglu, M Sincar, CT Ugurlu
International Journal of Leadership in Education 20 (2), 176-197, 2017
1062017
İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşleri
M Sincar, B Aslan
Gaziantep University-Journal of Social Sciences 10 (1), 571-595, 2011
81*2011
İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme (Gaziantep ili örneği)
M Sincar
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
712009
Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının etkisi
C Uğurlu, M Sincar, K Çınar
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 266-281, 2013
582013
Avrupa birliği sürecinde yükselen ağ toplumu ve eğitim yöneticileri
B Dönmez, M Sincar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (24), 1-19, 2008
482008
The views of teachers towards perception of discipline in schools
CT Ugurlu, K Beycioglu, Y Kondakcı, M Sincar, MC Yıldırım, N Ozer, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 197, 120-125, 2015
352015
The relationship between technology leadership roles and profiles of school principals and technology integration in primary school classrooms
M Samancıoğlu, M Bağlıbel, M Kalman, M Sincar
Journal of Educational Sciences Research 5 (2), 77-96, 2015
342015
The mediating roles of internal context variables in the relationship between distributed leadership perceptions and continuous change behaviours of public school teachers
Y Kondakci, M Zayim, K Beycioglu, M Sincar, CT Ugurlu
Educational Studies 42 (4), 410-426, 2016
282016
Eğitim müfettişlerinin görev alanları açısından karşılaştıkları sorunlar
MC Yıldırım, K Beycioğlu, CT Uğurlu, M Sincar
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2012
28*2012
An analysis of prospective teachers’ digital citizenship behaviour norms (Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık davranış normlarının incelenmesi)
M Sincar
International Journal of Cyber Ethics in Education (IJCEE) 1 (2), 25-40, 2011
242011
Examination of the inappropriate behaviors displayed by prospective teachers through digital devices in terms of certain variables
M Sincar
Cukurova University Faculty of Education Journal 42 (1), 1-12, 2013
122013
Örgütlerde Güç ve Politika
K Beycioğlu, M Sincar
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 249-265, 2013
12*2013
Teknoloji Liderliği
M Sincar
Eğitim yönetiminde yeni liderlik yaklaşımları, 21-42, 2015
112015
Mapping the terrain of superintendency in Turkey: Structural, institutional and normative features
K Beycioglu, M Sincar, CT Ugurlu, C Yildirim
The Educational Superintendent: Between Trust and Regulation An …, 2014
112014
An investigation of Turkish female school administrators’ views on the concept of self-development
M Sincar, Z Önen, KH Arar
International Journal of Leadership in Education 23 (2), 175-198, 2020
102020
Öğretmenlerin Forum Sayfalarında Karşılaştıkları Etik Sorunlar.
M Sincar, CT Uğurlu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (3), 2012
102012
The validity and reliability study of school administrators' ethical leadership scale
C Uğurlu, M Sincar
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (19), 191-204, 2012
102012
Reliability and validity study of the inventory of technology leadership roles
M Sincar
Journal of Education Research 3 (4), 311-319, 2009
102009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20